നവംബർ മാസ ദണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ

*നവംബർ മാസം ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്കായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളും* _നവംബർ മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്കായി അനേകം പൂർണവും ഭാഗീകവുമായ ദണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ എല്ലാം പരമാവധി കൈക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം._ 👉 _നവംബർ 2 നു ദേവാലയത്തിലോ സെമിത്തേരിയിലോ നടക്കുന്ന കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുന്നവർക്ക് പൂർണ ദണ്ഡവിമോചനം ഉണ്ട്._ 👉 _*നവംബർ 1 മുതൽ 8* വരെ സെമിത്തേരി സന്ദർശിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ ദണ്ഡവിമോചനം ഉണ്ട്. ഈ ദണ്ഡവിമോചനം ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണയും ശുദ്ധീകരണ … Continue reading നവംബർ മാസ ദണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ

Karunikan Magazine – Back Issues

Karunikan 2021 Karunikan Magazine - September 2021 Vachanabodhi Syro-Malabar – 2021 July Vachanabodhi Malankara – 2021 July Vachanabodhi Latin – 2021 July Karunikan Magazine – JULY 2021 Vachanabodhi Syro-Malabar – 2021 June Vachanabodhi Malankara – 2021 June Vachanabodhi Latin – 2021 June Karunikan Magazine - JUNE 2021 Syromalabar Vachanabodhi - May 2021 Malankara Vachanabodhi - … Continue reading Karunikan Magazine – Back Issues

വാട്സ്ആപ്പിൽ ഇനി ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് ലോക്ക്; ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികള്‍

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=300104 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news