ബഹു.ആൻ്റോ കണ്ണമ്പുഴ അച്ചൻ്റെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ | FUNERAL HIGHLIGHTS|GOODNESS TV

https://youtu.be/wdCuf4Aukxo Watch "ബഹു.ആൻ്റോ കണ്ണമ്പുഴ അച്ചൻ്റെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ |FUNERAL HIGHLIGHTS|GOODNESS TV" on YouTube

KONKANI ROSARY 26 MAY 2021 | 7.00 PM | ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ : ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್

https://youtu.be/mW0R8QH5wss Watch "KONKANI ROSARY 26 MAY 2021 | 7.00 PM | ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ : ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್" on YouTube

27.05.2021 – பொதுக்காலம் 8ஆம் வாரம் – வியாழன் | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev.fr.Sundar

https://youtu.be/0rz34wKHdbc Watch "27.05.2021 - பொதுக்காலம் 8ஆம் வாரம் - வியாழன் | திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை- Rev.fr.Sundar" on YouTube

Thresiamma Abraham Pallattukunnel

സഭയ്ക്കും മിഷൻ ലീഗിനും വേണ്ടി കുഞ്ഞേട്ടൻ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കുടുംബം നോക്കുകയും മക്കളെ വളർത്തി പരിപാലിക്കുകയും കുഞ്ഞേട്ടനു വേണ്ട എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും നൽകിയിരുന്ന സ്നേഹനിധിയായ തെയ്യാമ്മ ചേച്ചിക്ക് മിഷൻ ലീഗ് കുടുംബത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നേരുന്നു…. ഡേവിസ് വല്ലൂരാൻ മിഷൻലീഗ്സ്ഥാപകനേതാവ്പല്ലാട്ടുകുന്നേൽ കുഞ്ഞേട്ടന്റെ ഭാര്യ ത്രേസ്യാമ്മ എബ്രഹാം (92) നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിയ്ക്കപ്പെട്ടു. | മിഷൻ ലീഗ് കുടുംബത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ... http://mangalavartha.com/46789343mission-league-founder-leader-pallattukunnel-kunjettans-wife-thressamma-abraham-92-was-invited-for-the-eternal-gift-tribute-from-the-mission-league-family/ https://www.facebook.com/499294440225869/posts/1927519870736645/

Advertisement

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 27, 2021: Thursday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 27, 2021: Thursday “Having a true vision that not only admires the unusual phenomenon of life, but also greatly esteems and appreciates the little beauties that are scattered all around!” (Based on Sir 42:15-25 and Mk 10:46-52 – Thursday of the 8th Week in Ordinary Time) A … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 27, 2021: Thursday

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Thursday of week 8 in Ordinary Time / St. Augustine

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 27/5/2021 Thursday of week 8 in Ordinary Time  or Saint Augustine of Canterbury, Bishop  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 18:19-20 കര്‍ത്താവ് എന്റെ അഭയമായിത്തീര്‍ന്നു. അവിടന്ന് എന്നെ വിശാലമായ സ്ഥലത്തേക്കു നയിച്ചു. എന്നില്‍ പ്രസാദിച്ചതിനാല്‍ അവിടന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, ലോകഗതി അങ്ങേ സമാധാനപൂര്‍ണമായ ക്രമീകരണത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കാനും അങ്ങേ സഭ അങ്ങേ പ്രശാന്തമായ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Thursday of week 8 in Ordinary Time / St. Augustine

GREAT IS THY FAITHFULNESS

Like a trading ship bringing divine supplies
from the merchant.

And when Joseph’s master heard the words of his wife, saying, “This is the way your servant treated me,” his anger burned. So Joseph’s master took him and put him in the prison, a place where the king’s prisoners were confined; so he was there in the prison.(Genesis 39:19-23 AMP)

Today’s devotion is an amazing encouragement to strengthen yourself in the Lord, especially when everything is falling apart. We have already seen how Joseph was sold into slavery by his brothers and now he is been accused of rape, which he did not commit. It sure looks like it all down hill from here for Joseph. He did not even defend himself against the false accusations by Potiphar’s wife. His master took him and put him into prison. This has a striking resemblance with Jesus when He tried and led to the crucifix.

He was oppressed and He was afflicted…

View original post 344 more words

Online ധ്യാനം 354 : പെന്തക്കുസ്താനന്തര ധ്യാനം -1: ദൈവസ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നവർ | Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/sDE2wDduSMI Watch "Online ധ്യാനം 354 : പെന്തക്കുസ്താനന്തര ധ്യാനം -1: ദൈവസ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നവർ|Fr Thomas Vazhacharickal" on YouTube

നീതിമാന്റെ മരണം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് | GOODNESS TV | FR. AUGUSTINE VALLOORAN V.C

https://youtu.be/Z9tKBfvzEPM Watch "നീതിമാന്റെ മരണം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് | GOODNESS TV| FR.AUGUSTINE VALLOORAN V.C" on YouTube