30.05.2021 – மூவொரு கடவுள்பெருவிழா | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. Sundar

https://youtu.be/H4My17TuQqY Watch "30.05.2021 - மூவொரு கடவுள்பெருவிழா | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. Sundar" on YouTube

‘ഒന്നേമുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വന്നു’| SR SUNI GEORGE UMI | GOODNESS TV

https://youtu.be/74YklNPLa6w Watch "'ഒന്നേമുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വന്നു'| SR SUNI GEORGE UMI | GOODNESS TV |" on YouTube

Mass in Konkani | ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್|Basilica of Bom Jesus | Sunday 30 May 2021

https://youtu.be/LkRTRKDKK10 Watch "LIVE 7 AM Mass in Konkani | ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್|Basilica of Bom Jesus | Sunday 30 May 2021" on YouTube

സത്യമിതാണ്. ഭൂമിയിൽ ദാരിദ്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം

https://youtu.be/xFTgOOoQnWU Watch "സത്യമിതാണ്. ഭൂമിയിൽ ദാരിദ്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം" on YouTube