ഓൺലൈൻ ഏകദിന പരീക്ഷ ഒരുക്ക ധ്യാനം

Potta One Day Convention, March 13, 2021 | പോട്ട അനുദിനവചനശ്രുശ്രൂഷ

പരീക്ഷക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫാ. ആൻ്റണി പയ്യപ്പിള്ളി വിസി നയിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഏകദിന പരീക്ഷ ഒരുക്ക ധ്യാനം, പോട്ട ആശ്രമത്തോട് ചേർന്ന് നമുക്കൊന്നിച്ചാരാധിക്കാം

https://youtu.be/5nq_s9jAlT4
10.00 am പ്രാരംഭ ശ്രുശ്രൂഷകൾ

10.30 am വി. കുർബാന
Rev. Fr Denny Mandapathil VC

11.30 am വചനപ്രഘോഷണവും അഭിഷേകാരാധനയും
Rev. Fr Antony Payyapilly VC

POTTA VISION channel link
http://www.youtube.com/pottavision
വീഡിയോ ലിങ്ക് ഓൺ ആകാതിരുന്നാൽ ചാനൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കണേ…

പങ്കെടുക്കാം ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാം
എല്ലാവർക്കും Share ചെയ്യണേ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s