തമിഴിൽ സിനിമ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ മലയാള സിനിമകൾ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു

>>> Watch it on YouTube തമിഴിൽ സിനിമ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ മലയാള സിനിമകൾ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു

ഈശോയെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാദിർഷ അടക്കമുള്ള ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം. അലി അക്ബർ

https://youtu.be/fSR_zuUYBMY ഈശോയെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാദിർഷ അടക്കമുള്ള ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം. അലി അക്ബർ.

നാദിർഷാ ഒരു പാട് നന്ദി. ക്രൈസ്തവരെ ഉണർത്തിയതിനും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും | Shekinah News

https://youtu.be/aMViLVCFEAY നാദിർഷാ ഒരു പാട് നന്ദി. ക്രൈസ്തവരെ ഉണർത്തിയതിനും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും | Shekinah News

മെഗാസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാദിർഷക്ക് പറ്റില്ല ? | Shekinah News

https://youtu.be/UhfkugHaFrg മെഗാസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാദിർഷക്ക് പറ്റില്ല ? | Shekinah News

ഈശോ എന്നത് വിശുദ്ധ നാമം. നാദിർഷാ ആ പേര് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. യുവജനങ്ങൾ | Shekinah

https://youtu.be/aDgLTr6k6Q4 ഈശോ എന്നത് വിശുദ്ധ നാമം. നാദിർഷാ ആ പേര് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. യുവജനങ്ങൾ | Shekinah

Our Lady of Snows, August 5

August 5 - Our Lady of Snow Daily Saints | അനുദിന വിശുദ്ധർ August 5 - Our Lady of Snow ആഗസ്റ്റ് 5 - പരിശുദ്ധ മഞ്ഞു മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ Catholic Church celebrates the Dedication feast of the Papal Basilica Maria Maggiore

കണ്ണീരോടെയുള്ള ഒരു വൈദികൻ്റെ വാക്കുകൾ | FR DIBIN ALUVASSERY VC | PRIEST DAY | GOODNESS TV

>>> Watch it on YouTube കണ്ണീരോടെയുള്ള ഒരു വൈദികൻ്റെ വാക്കുകൾ | FR DIBIN ALUVASSERY VC | PRIEST DAY | GOODNESS TV

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Aug 05, 2021: Thursday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Aug 05, 2021: Thursday “Being ready to be enriched by Jesus, the Crucified Saviour of our lives!” (Based on Num 20:-13 and Mt 16:13-23 – Thursday of the 18th Week in Ordinary Time) A beautiful write-up found on the entrance wall of a library goes thus: “Socrates taught … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Aug 05, 2021: Thursday

ദിവ്യബലി വായനകൾ Dedication of the Basilica of Saint Mary Major 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 വ്യാഴം, 5/8/2021 Dedication of the Basilica of Saint Mary Major or Thursday of week 18 in Ordinary Time  Liturgical Colour: White. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ ദാസരുടെ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍കൊണ്ട് അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ഞങ്ങള്‍, ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവായ അങ്ങേ പുത്രന്റെ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യത്താല്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Dedication of the Basilica of Saint Mary Major 

നീ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണസമയത്ത് നിന്റെ കണ്ണില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുതുള്ളി കണ്ണുനീര്‍ വന്നാല്‍ ഉറപ്പിച്ചോ

https://youtu.be/Yzhm4fx4bSw