പരിശുദ്ധ മാതാവ് Parishudha Maathavu | Rajesh Cherthala | Joshua Johnson | Media Catholica

പരിശുദ്ധ മാതാവ് Parishudha Maathavu | Rajesh Cherthala | Joshua Johnson | Media Catholica

Advertisements

ഓടക്കുഴലിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സം​ഗീതജ്ഞൻ രാജേഷ് ചേർത്തലയുടെ സം​ഗീതസംവിധാനത്തിൽ
ജോഷ്വാ ജോൺസൻ കൊച്ചുബാലൻ ആലപിച്ച ​മരിയൻ​ഗാനം… പരിശുദ്ധ മാതാവ് (മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം)

നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറിംങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാോത്സാഹനമാണ്…

പരിശുദ്ധ അമ്മ നിങ്ങളെ അനു​ഗ്രഹിക്കട്ടെ.

*for updates*
SUBSCRIBE US : https://www.youtube.com/mediacatholica
Like US : https://www.facebook.com/mediacatholica

#Marian_Song #Rajesh_Cherthala #Parishudha_Mathavu #Christian_Devotional #Malayalam #Joshua_Johnson #trending #mediacatholica #archdioceseoftrichur #syromalabarchurch #christianityinindia #popefrancis #2020 #Catholic #India #India #Kerala

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s