Rev. Fr John Snehanand IMS Passes Away

Rev. Fr John Snehanand IMS (1952-2021)

🙏🙏🙏🙏 ഐഎംഎസിലെ Fr. Snehanth കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. അച്ചൻ കർണ്ണാടകയിലെ കൊടഗി ൽ ആണ്. മൃതസം സ് കാ രശുശ്രൂഷ 9-11-2021, 10 am ന്. 🙏🙏🙏

Rev. Fr John Snehanand IMS (1952-2021) Passes Away

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s