God's Presence

പങ്കാളിത്വം

ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുകൊള്ളുക എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹനവും കഷ്ടാരിഷ്ടതകളും മരണവുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനമരണങ്ങളോടൊന്നാക്കുന്നു എന്നതാണ്.
………………………………………..
ഓസ്കാർ റൊമാരോ.

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“There are more tears shed over answered prayers than over unanswered prayers.”
St. Teresa of Avila❤️
Good Morning… Have a greatful day…

Categories: God's Presence

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s