അനന്തപുരി കൺവെൻഷൻ ഒന്നാം ദിവസം Fr. Daniel Poovannathil

അനന്തപുരി കൺവെൻഷൻ ഒന്നാം ദിവസം | Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

Day 1 of Ananthapuri Bible Convention 2022. Led by Rev. Fr. Daniel Poovannathil.

Mount Carmel Retreat Centre
Malankara Hills, Vettinad, Kerala 695028
© Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

Ananthapuri_Bible_Convention #Fr_Daniel_Poovannathil_latest #frdanielpoovannathil #Fr_daniel_2022

Advertisements

അനന്തപുരി കൺവെൻഷൻ ഒന്നാം ദിവസം | Fr. Daniel Poovannathil
ഇന്ന് (മാർച്ച് 27) രാത്രി 07:00 മുതൽ 10:00 വരെ

Day 1 of 5.
Ananthapuri Bible Convention 2022. Led by Rev. Fr. Daniel Poovannathil.
27/03/2022
പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്‌ത്‌ നമുക്കും സുവിശേഷ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം.

Please share maximum!
Share it and be a part of evangelisation

Day 02
https://youtu.be/gb4JvT9-cyw

Day 03
https://youtu.be/A3hvXZpkHJk

Day 04
https://youtu.be/L5botk6799w

Day 05
https://youtu.be/2kmze88rhIQ

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s