ആ തിരു ചങ്കിലെ ചോരയാൽ | Wilson Piravom

Watch “ആ തിരു ചങ്കിലെ ചോരയാൽ | Wilson Piravom” on YouTube

Advertisements

TONE OF CHRIST MEDIA
Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

toneofchristmedia #ChristianSongs #christianmusic

Song | Aa Thiru Chankile Chorayal
Type | Christian Devotional Song
Lyrics | Br. NidhinThalayattampally
Music | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Singing | Wilson Piravom
Programing & Mastering | Pradeep Tom
Produced & Published by TONE OF CHRIST MEDIA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s