കൊറോണം 2.0 | Onam Message for 2021 in Malayalam

അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഓണം കൂടി വരവായി.... വെറും ഓണം അല്ല മാസ്കും ക്വാറന്റൈനും ഒക്കെയായി കൊറോണം അതിന്റെ രണ്ടാം വരവിലേയ്ക്ക് കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓണം ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ കൊറോണ ഓണത്തിന് മാത്രം ചെറിയ ലീവ് തന്നിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം.... എന്നാൽ ഈ വർഷവും മറക്കാതെ ഓണം മാസ്കിലും സാനിറ്റൈസറിലും ഒതുക്കി നിർത്തിക്കോളാൻ കൊറോണ ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർഷവും ഓലക്കുടയുമായി വരുന്ന മാവേലിയ്ക്ക് മറുകൈയിൽ സാനിറ്റൈസറും കൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നു. … Continue reading കൊറോണം 2.0 | Onam Message for 2021 in Malayalam

Advertisement

Onam speech… onam in the threat of corona virus ഓണപ്രസംഗം 2020 കൊറോണ കാലത്തെ ഓണാഘോഷം Type 2

https://youtu.be/_wWU1BTOTSY Onam speech… onam in the threat of corona virus ഓണപ്രസംഗം 2020. കൊറോണ കാലത്തെ ഓണാഘോഷം.Type 2

ഓണം മലയാളം പ്രസംഗം | Onam Speech in Malayalam | Onam Essay in Malayalam | Chaandu’s World

https://youtu.be/PVfjT-Rz3B8 ഓണം മലയാളം പ്രസംഗം | Onam Speech in Malayalam | Onam Essay in Malayalam | Chaandu's World

Malayalam proverbs about onam ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഓണശൈലികളും PROVERBS ABOUT ONAM

https://youtu.be/sb3OW4AOmMs malayalam proverbs about onam. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഓണശൈലികളും PROVERBS ABOUT ONAM