ഇന്ത്യക്കെതിരേ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ യുദ്ധം തുടങ്ങണം; ഇമ്രാൻഖാനോട് പാക് എംപിമാർ

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=315198 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

ആന്ധ്രയിൽ ഭൂരഹിതർക്കായ് 12,000 ഏക്കർ സ്ഥലം സർക്കാർ വാങ്ങുന്നു

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=315206 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

എഴുന്നള്ളത്തിനിടെ ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=315205 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news