കൊറോണ ഭീതിയൊഴിയാതെ ലോകം: മരണം നാൽപ്പതിനായിരം കടന്നു

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=328764 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news