ടെന്നിസിയെ തകർത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ്; 19 മരണം, വൻ നാശനഷ്ടം

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=326824 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

ആലപ്പുഴയിൽ ഒറ്റയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന വയോധികയെ തെരുവുനായ കടിച്ചുകൊന്നു

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=326822 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news