19.02.2020 – பிப்ரவரி 19 – திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை, செபம் – Rev.fr.sundar – TAMIL CATHOLIC TV

https://youtu.be/zj_MnGmyEWo

അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം Bro. Thomas Paul, Episode 10

ബ്രദർ തോമസ് പോൾ ന്റെ ജ്ഞാനാഭിഷേക . ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും എഴുതിയത്. YouTube video no.008 https://youtu.be/3yI-X2xdCJE അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം --------------------- Episode 10 ------------ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രകാശിക്കപ്പെടന്നതിനെ ആണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തി അല്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം അറിവ് കൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമേ അല്ല. ഉത്ഭവ പാപം --------------------- പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ആദത്തിന് പോലും -------------------- ---------------------- ------------------------ ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് ഈശോ … Continue reading അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം Bro. Thomas Paul, Episode 10

Onnu Vannal Mathi En Ullil – Lyrics

ഒന്നു വന്നാൽ മതി എൻ ഉള്ളിൽ ഈശോ... നിൻ സ്നേഹം ഒന്ന് രുചിച്ച റിയാൻ... ഒന്ന് അലിഞ്ഞാൽ മതി എൻ ഉള്ളിൽ ഈശോ... ആത്മാവിൽ ആനന്ദം നിറഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ... (2) എൻ യേശുവേ എൻ ദൈവമേ.... വന്ന് വസിക്കണേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ... (2) എൻ യേശുവേ എൻ സ്നേഹമേ എന്നിൽ അലിയണേ.... എന്നും എന്നും... ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി എൻ്റെ പൊന്നീശോ... എൻ ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം അകന്നു പോകാൻ.... (2) ഒരു വാക്ക് മാത്രം അരുൾ ചെയ്താൽ … Continue reading Onnu Vannal Mathi En Ullil – Lyrics