ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, വരുമാനമില്ല; കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ് ജീവനൊടുക്കി

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=315516 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

God’s Concern for the Suffering Women, Article by Riya Tom

വിലപിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി ദൈവം കരുതുന്നു... പിതാവായ ദൈവം നമ്മേ കോപത്തോടു കൂടിയല്ല കാണുന്നത്. മറിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മേ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. കണ്ണുനീരിനേ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലുംഅവഗണിച്ചില്ല. കരയുന്ന സ്ത്രീകളോട് പറയുവാൻ കരുണയുളള ഒരു വാക്ക് എപ്പോഴും ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 'സ്ത്രീയേ, നീ കരയുന്നതെന്ത്???' എന്ന് അവിടുന്ന് അവരോട് നിശബ്ദമായി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ൻ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വളരേ പരിതാപകരമാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചിരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തോരു അവസ്ഥ. കണ്ണീരിൻ്റെ ചുടു ദൃഷ്ടിയിൽ വെന്തെരിയുകയാണ് ഇന്ന് … Continue reading God’s Concern for the Suffering Women, Article by Riya Tom

Advertisement

ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാർട്ടികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്: ഹൈക്കോടതി

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=315505 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news