Ang Bagong Daan ng Krus • Tagalog Stations of the Cross • New Way of the Cross

Ang Bagong Daan ng Krus • Tagalog Stations of the Cross • New Way of the Cross

Advertisements

Ang Bagong Daan ng Krus with Voice / Audio Guide
Tagalog Stations of the Cross / New Way of the Cross

Bahagi ng pagdiriwang ng Mahal na Araw at Kuwaresma ay ang pagdarasal at debosyon sa Daan ng Krus (Istasyon ng Krus) kung saan isinasariwa at pinagninilayan ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo.

Ang mga pamilya, mga magkakaibigan, ang grupo ng mga mananampalataya ay nagtitipon upang magdarasal at manikluhod nang sama-sama upang magbigay galang sa Tagapagligtas ng Sandaigdigan.

00:00​ Pambungad na Panalangin
00:49​ Ika-1 Istasyon – Ang Huling Hapunan
04:44​ Ika-2 Istasyon – Ang Pagdurusa ni Hesus sa Halamanan
08:51​ Ika-3 Istasyon – Si Hesus sa Harapan ng Sanedrin
13:01​ Ika-4 na Istasyon – Ang Paghampas at Pagpuputong ng Koronang Tinik
17:14​ Ika-5 Istasyon – Tinanggap ni Hesus ang Kanyang Krus
21:07​ Ika-6 na Istasyon – Si Hesus ay Nadapa sa Bigat ng Krus
25:10​ Ika-7 Istasyon – Tinulungan ni Simon si Hesus sa Pagpasan ng Krus
28:51​ Ika-8 Istasyon – Nasalubong ni Hesus ang Kababaihan ng Jerusalem
33:11​ Ika-9 na Istasyon – Si Hesus ay Ipinako sa Krus
37:26​ Ika-10 Istasyon – Ang Nagtitikang Magnanakaw
41:23​ Ika-11 Istasyon – Sina Maria at Juan sa Paanan ng Krus
45:28​ Ika-12 Istasyon – Si Hesus ay Namatay sa Krus
49:49​ Ika-13 Istasyon – Si Hesus ay Inilibing
53:45​ Ika-14 na Istasyon – Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus
57:58​ Pangwakas na Panalangin

🙏🏼 Prayer Requests and Special Intentions: https://www.awitatpapuri.com/prayerre…​
📄 Website: http://tagalog.awitatpapuri.com​http://www.awitatpapuri.com​

Awit at Papuri Communications
Tagalog Catholic Mass Readings • Tagalog Gospel Reading
🌍 Web: http://www.awitatpapuri.com​
🖥 Facebook: http://www.facebook.com/awitatpapuri​

Awit at Papuri Communications is a Philippine-based Catholic new media organization sailing on the digital sea and giving soul to the Internet by making Jesus Christ and His Good News known to Filipinos all over the world. Subscribe to our channel for Tagalog Catholic, Prayers, Novena, Mass Readings, Catechism and many more Catholic content!

🚨 DO NOT REUPLOAD OUR VIDEOS. © You may freely share the link to our videos and other multimedia content. But, please do not re-upload our content without our express consent. For permissions, please contact us via https://www.awitatpapuri.com/contact-us/​ . Re-uploads or re-use of our content without our consent will be reported.

🎵Garden Music by Kevin MacLeod
Link: https://filmmusic.io/song/3796-garden…​
License: https://filmmusic.io/standard-license

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s