Be with Jesus

ഒറ്റ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന സ്വീകരണം
പോലും നാം പാഴാക്കരുത്.
ശുത്രുവിനെ ഉത്മൂലനം ചെയ്യുന്ന
ഈശോയില്‍ നിന്നു നാം
ഒരിക്കലും അകന്നുപോകരുത്.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

വി. മാര്‍ഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക്.

സ്വര്‍ഗത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവന്റെ അപ്പമേഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Holy Spirit, the life that gives life: You are the cause of all movement. You are the breath of all creatures. You are the salve that purifies our souls. You are the ointment that heals our wounds. You are the fire that warms our hearts. You are the light that guides our feet. Let all the world praise you.”

— Hildegard of Bingen 🌹

Good morning… Have a fruitful day….

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s