Fr Xavier Khan Vattayil

ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വട്ടായിലച്ചൻ

എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കുവേണ്ടി കുഴലൂതുന്ന മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വട്ടായിലച്ചൻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s