God's Presence

കൊടുമുടി

ക്രെസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും കൊടുമുടിയുമാണ് വി.കുർബാന.
…………………………………………..
വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ

ദൈവീക സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ നവീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Your actions, in passing, pass not away, for every good work is a grain of seed for eternal life.”
Saint Jerome ❤️🌾🌹
Good Morning… Have a Joyful day….

Categories: God's Presence

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s