ഫെബ്രുവരി 9 | വിശുദ്ധ അപ്പോളോണിയ | St Apollonia

ഫെബ്രുവരി 9 – വിശുദ്ധ അപ്പോളോണിയ | St Apollonia

Advertisements

popefrancis #rome #catholic

ഈജിപ്തിലെ അലക്‌സാണ്ട്രിയായില്‍ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച കന്യകയായിരുന്നു വിശുദ്ധ അപ്പോളോണിയ. ദന്തഡോക്ടർമാരുടെ സ്വർഗ്ഗീയ മദ്ധ്യസ്ഥയാണ് ഈ വിശുദ്ധ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_9

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stapollonia #apollonia #St_Apollonia

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s