ഫെബ്രുവരി 11 | പരിശുദ്ധ ലൂർദ്ദുമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ | Feast of Our Lady of Lourdes

ഫെബ്രുവരി 11 – പരിശുദ്ധ ലൂർദ്ദുമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ | Feast of Our Lady of Lourdes

Advertisements

#ourladyoflourdes #popefrancis #rome
1858 ലാണ് ഫ്രാൻസിലെ ലൂർദ്ദിൽ വിശുദ്ധ ബെർണ്ണദീത്തയ്ക്ക് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 1907 ൽ വിശുദ്ധ പത്താം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കൽപനയെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ലൂർദ് മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആഗോളസഭയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിശുദ്ധ ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാർപാപ്പാ ഈ തിരുനാൾ ദിനം ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ‘രോഗികളുടെ ദിന’മായും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels
Song in Video: https://youtu.be/pP4_HKGg5EE
Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_11

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

ourladyoflourdes #lourdumathavu #Our_Lady_of_Lourdes

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s