Sthuthi Sthuthi En Maname… Lyrics

സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ…

Advertisements

സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ
സ്തുതികളിലുന്നതനേ…
നാഥൻ നാൾതോറും ചെയ്ത നന്മകളെയോർത്ത്
പാടുക നീയെന്നും മനമേ….(2)

അമ്മയെപ്പോലെ താതൻ
താലോലിച്ചണച്ചിടുന്നു…..(2)
സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ
തന്റെ മാർവ്വിൽ ദിനം ദിനമായ്….(2)

സ്തുതി…

കഷ്ടങ്ങളേറിടുമ്പോൾ
എനിക്കേറ്റമടുത്തതുണയായ്…(2)
ഘോരവൈരിയിൻ നടുവിലവൻ
മേശ നമുക്കൊരുക്കുമല്ലോ….(2)

സ്തുതി…

ഭാരത്താൽ വലഞ്ഞീടിലും
തീരാ രോഗത്താലലഞ്ഞീടിലും…(2)
പിളർന്നീടുന്നോരടിപ്പിണരാൽ
തന്നിടുന്നു രോഗ സൗഖ്യം…(2)

സ്തുതി…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s