Srushtikale Sthuthi Paduvin… Lyrics

സൃഷ്ടികളേ സ്തുതി പാടുവിൻ…

Advertisements

സൃഷ്ടികളേ സ്തുതി പാടുവിൻ
നാഥനേ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.
മഹിമകൾ തിങ്ങും ഇഹപരമേ നിത്യം
പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ.

വാനിടമേ ദൈവദൂതരേ
നാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.
അംബരമേ, ജലസഞ്ചയമേ നിത്യം
പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവിൻ.

ഉന്നതശക്തികളേവരും
നാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.
പകലവനേ വിൺപനിമതിയേ നിത്യം
പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ.

മിന്നും താരസമൂഹമേ
നാഥനേ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.
മഞ്ഞും മഴയും മാരുതനും നിത്യം
പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ.

തീയും ചൂടും ശൈത്യവുമേ
നാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.
ഹിമകണമേ കാർമേഘവുമേ നിത്യം
പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ.

സൃഷ്ടികളേ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s