Lyrics

Idayane Vilichu Njan – Lyrics

ഇടയനെ വിളിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ
ഉടനവൻ അരികിൽ അണഞ്ഞരുളി
ഭയന്നൊരു നിമിഷവും തളരരുതേ
ഉറങ്ങുകില്ല മയങ്ങുകില്ല
നിന്റെ കാൽ വഴുതാനിടയവുകിലാ (2)

പച്ചയാം പുൽമേട്ടിൽ നയിക്കാം
ജീവജലം നല്കിനിന്നെ ഉണർത്താം (2)
ഇരുളല വീഴും താഴ്‌വരയിൽ
വഴി തെളിച്ചെന്നും കൂടെ വരാം (2)
വഴി തെളിച്ചെന്നും കൂടെ വരാം

എന്റെ തോളിൽ ഞാൻ നിന്നെ വഹിക്കാം
നൊമ്പരങ്ങൾ എന്നും ഞാൻ അകറ്റാം (2)
മുറിവുകൾ ഏറും മാനസ്സത്തിൽ
അനുദിനം സ്നേഹം ഞാൻ നിറക്കാം (2)
അനുദിനം സ്നേഹം ഞാൻ നിറക്കാം

Texted by Leema Emmanuel

Categories: Lyrics, Uncategorized

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s