അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) June 22nd – St. Paulinus, St. John Fisher & St. Thomas More

https://youtu.be/YyNdH2H656s അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) June 22nd - St. Paulinus, St. John Fisher & St. Thomas More അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) June 22nd - St. Paulinus of Nola, St. John Fisher & St. Thomas More St. Paulinus of Nola Bishop of Nola and writer. Pontius Meropius Anicius Paulinus was born to … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) June 22nd – St. Paulinus, St. John Fisher & St. Thomas More

Advertisement

ജോസഫ് സുവർണ്ണനിയമത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 196 ജോസഫ് സുവർണ്ണനിയമത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ   വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ സുവർണ്ണനിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവചനമാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം : മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്തു തരണമെന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുവിൻ. (മത്താ 7:12). ഈ സുവർണ്ണം നിയമം യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ചേർത്തു വായിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ ലക്ഷ്യം.   രണ്ടു രീതിയിലാണ് ഈ വചനം യൗസേപ്പിൽ നിറവേറിയത്, ഒന്നാമതായി ദൈവ പിതാവ് യൗസേപ്പിതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ … Continue reading ജോസഫ് സുവർണ്ണനിയമത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ

അനുദിന വിശുദ്ധർ | ജൂൺ 22 | Daily Saints | June 22

⚜️⚜️⚜️⚜️ June 22 ⚜️⚜️⚜️⚜️വിശുദ്ധ തോമസ്‌ മൂറും, വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ഫിഷറും ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️ വിശുദ്ധ തോമസ്‌ മൂര്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലായിരുന്നു വിശുദ്ധ തോമസ്‌ മൂര്‍ ജനിച്ചത്. ഹെന്‍റി എട്ടാമന്റെ ചാന്‍സലര്‍ പദവി വഹിച്ചിരുന്നയാളായിരുന്നു വിശുദ്ധന്‍. ഒരു പൊതുസേവകനുമെന്ന നിലയില്‍ വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതം മാനുഷിക അവബോധത്തിന്റേയും ക്രിസ്തീയ ജ്ഞാനത്തിന്റേയും ഒരു അസാധാരണ സങ്കലനമായിരുന്നു. ഒരു അത്മായ ഭരണാധികാരിക്ക് യേശുവിന്റെ തിരുസഭയില്‍ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല എന്ന വിശുദ്ധന്റെ നിലപാടിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ജീവന്‍ തന്നെ ബലികഴിക്കേണ്ടതായി വന്നു. പ്രസിദ്ധനായ … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ | ജൂൺ 22 | Daily Saints | June 22

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – June 22, 2021: Tuesday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – June 22, 2021: Tuesday “Making a choice for the Divine, Who alone can sustain our lives!” (Based on Gen 13:2, 5-18 and Mt 7:6-14 – Tuesday of the 12th Week in Ordinary Time) A man once came to a crossroad, which had a church on one side, and … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – June 22, 2021: Tuesday