Daily Saints, October 14 | അനുദിനവിശുദ്ധർ, ഒക്ടോബർ 14

⚜️⚜️⚜️ October 1️⃣4️⃣⚜️⚜️⚜️

വിശുദ്ധ കാലിസ്റ്റസ് ഒന്നാമന്‍
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️


ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയ ഒരു അടിമയുടെ മകനായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ കാലിസ്റ്റസിന്റെ ജനനം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ഉടമയും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്തുമത ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിതനായ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപനം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നഗരം വിട്ട് ഒളിച്ചോടി. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ പിടിക്കപ്പെടുകയും ഈയം ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഖനിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മോചന ദ്രവ്യം നൽകി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക് തിരികെ വന്നു.

സെഫിറിനൂസ് മാര്‍പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തെ പള്ളിവക സ്വത്തുക്കൾ നോക്കി നടത്തുന്നതിനും കൂടാതെ റോമിലെ പുരാതനവും പ്രശസ്തവുമായ അപ്പിയൻ വീഥിയിലെ (Appian Way) സെമിത്തേരിയിലെ ഭൂഗർഭ കല്ലറകളിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുക തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചു. ഈ കല്ലറകൾ ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധ കാലിസ്റ്റസിന്റെ സെമിത്തേരി എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്.

പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 217-ൽ വിശുദ്ധൻ സെഫിറിനൂസ് പാപ്പാക്ക് ശേഷമുള്ള അടുത്ത മാർപാപ്പായായി വിശുദ്ധന്‍ സ്ഥാനമേറ്റു. അനുതപിക്കുന്ന പാപികളോടുള്ള സഭയുടെ കാഴ്ച്ചപാടിൽ പാപ്പാ എന്ന നിലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അനുതപിക്കുന്ന പാപികളെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ‘ത്രിയേക ദൈവം’ എന്ന സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ ‘അഡോപ്ഷനിസം’, ‘മോഡലിസം’ തുടങ്ങിയ വിശ്വാസ രീതികളിൽ നിന്നും സഭയെയും വിശ്വാസത്തെയും കാത്തു രക്ഷിച്ചു.

വിശുദ്ധന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പുള്ളവരുടെ പ്രേരണ നിമിത്തം അലക്സാണ്ടർ സെവേറൂസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇദ്ദേഹം തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. നിരന്തരം പട്ടിണിക്കിടുക, ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുക തുടങ്ങിയ ക്രൂര പീഡനങ്ങൾക്കദ്ദേഹം തടവിൽ വിധേയനായി. അവസാനം വിശുദ്ധനെ ഒരു ജനലിലൂടെ തല കീഴായി ആഴമുള്ള കിണറ്റിലേക്കെറിഞ്ഞു കൊന്നു. 223-ൽ ആണ് വിശുദ്ധ കാല്ലിക്സ്റ്റസ് I രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്.

ഇതര വിശുദ്ധര്‍
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

1. ലിയോണ്‍സിലെ അങ്കദ്രേസിമാ

2. ആര്‍ച്ചെയിലെ ബര്‍ണാദ്

3. ജര്‍മ്മനിയിലെ ബുക്കാര്‍ഡ്

4. സെസരായില്‍ വച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്‍പോണിയൂസ്, എവരിസ്തൂസ്, പ്രീഷിയന്‍,ഫൊര്‍ത്തുണാത്ത

5. ഉമ്പ്രിയായിലെ ഡോമിനിക്

6. റീംസു ബിഷപ്പായിരുന്ന ഡോണേഷ്യന്
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Advertisements

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) October 14th – St. Calixtus

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) October 14th – St. Calixtus

The most reliable information about this saint comes from his enemy Saint Hippolytus, an early antipope, later a martyr for the Church. A negative principle is used: If some worse things had happened, Hippolytus would surely have mentioned them.

Callistus was a slave in the imperial Roman household. Put in charge of the bank by his master, he lost the money deposited, fled, and was caught. After serving time for a while, he was released to make some attempt to recover the money. Apparently he carried his zeal too far, being arrested for brawling in a Jewish synagogue. This time he was condemned to work in the mines of Sardinia. Through the influence of the emperor’s mistress he was released and went to live at Anzio.

After winning his freedom, Callistus was made superintendent of the public Christian burial ground in Rome—still called the cemetery of Saint Callistus—probably the first land owned by the Church. The pope ordained him a deacon and made him his friend and adviser.

Callistus was elected pope by a majority vote of the clergy and laity of Rome, and thereafter was bitterly attacked by the losing candidate, Saint Hippolytus, who let himself be set up as the first antipope in the history of the Church. The schism lasted about 18 years.

Hippolytus is venerated as a saint. He was banished during the persecution of 235 and was reconciled to the Church. He died from his sufferings in Sardinia. He attacked Callistus on two fronts—doctrine and discipline. Hippolytus seems to have exaggerated the distinction between Father and Son—almost making two gods—possibly because theological language had not yet been refined. He also accused Callistus of being too lenient, for reasons we may find surprising: 1) Callistus admitted to Holy Communion those who had already done public penance for murder, adultery, and fornication; 2) he held marriages between free women and slaves to be valid—contrary to Roman law; 3) he authorized the ordination of men who had been married two or three times; 4) he held that mortal sin was not a sufficient reason to depose a bishop; 5) he held to a policy of leniency toward those who had temporarily denied their faith during persecution.

Callistus was martyred during a local disturbance in Trastevere, Rome, and is the first pope—except for Peter—to be commemorated as a martyr in the earliest martyrology of the Church.

Advertisements

ദൈവമേ, നിര്‍മലമായ ഹൃദയം എന്നില്‍ സൃഷ്‌ടിക്കണമേ!
അചഞ്ചലമായ ഒരു നവചൈതന്യം എന്നില്‍ നിക്‌ഷേപിക്കണമേ!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 51 : 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s