Christians എന്തിനാണ് റൊട്ടിയും പാൽപൊടിയും കൊടുക്കുന്നത്? കുഷ്ഠരോഗികളെ മിഷനറിമാർ നോക്കണോ? Jaleel

Christians എന്തിനാണ് റൊട്ടിയും പാൽപൊടിയും കൊടുക്കുന്നത്? കുഷ്ഠരോഗികളെ മിഷനറിമാർ നോക്കണോ? Jaleel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s