God's Presence

കുർബാനയെന്ന പർവ്വതം

ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ നന്മ പ്രവർത്തികളും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കു് മുന്നിൻ വയ്ക്കുക. ആ നന്മകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെന്ന പർവ്വതത്തിനു മുന്നിലെ വെറും മണൽത്തിരകൾ മാത്രമായിരിക്കും.
…………………………………………..
വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി
ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Abandon yourself to him; In all things inner silence; peace of heart.”
Brother Roger of Taizé 🌹🌾🔥

Good Morning… Have a graceful day…

Categories: God's Presence, Uncategorized

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s