ജനുവരി 16 | വിശുദ്ധ ജോസഫ് വാസ്

ജനുവരി 16 – വിശുദ്ധ ജോസഫ് വാസ്

Advertisements

#popefrancis #catholic #catholicchurch
പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരവും സുകൃതസമ്പന്നവുമായ ജീവിതംകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യംവഹിച്ച മിഷനറിയാണ് വിശുദ്ധ ജോസഫ് വാസ്. ശ്രീലങ്കയുടെ അപ്പസ്തോലനായി മാറിയ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഈ വിശുദ്ധനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Engin Akyurt from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january16

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

josephvaz #srilanka #saintofgoa #goa

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s