ഫെബ്രുവരി 15 | വിശുദ്ധ ക്ലോഡ് ലാ കൊളംബിയർ | St Claude La Colombière

ഫെബ്രുവരി 15 – വിശുദ്ധ ക്ലോഡ് ലാ കൊളംബിയർ | St Claude La Colombière

Advertisements

popefrancis #rome #catholic

ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതകാലം വളരെ ഹ്രസ്വമായിരുന്നിട്ടും ആ കുറഞ്ഞസമയം അതീവ വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതയോടെ ജീവിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ ക്ലോഡ് ലാ കൊളംബിയർ. വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്കിന് ലഭിച്ച തിരുഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടുകളുടെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആത്മീയ നിയന്താവായാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_15

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stclaudelacolombière #claudelacolombière #claudedelacolombière #St_Claude_La_Colombière #St_Claude_De_La_Colombière

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s