ഫെബ്രുവരി 23 – വിശുദ്ധ പോളികാർപ്പ് | St Polycarp

ഫെബ്രുവരി 23 – വിശുദ്ധ പോളികാർപ്പ് | St Polycarp

Advertisements

#saintoftheday #rome #popefrancis
വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന വിശുദ്ധ പോളികാർപ്പ് സ്മിർണായിലെ ആദ്യ മെത്രാനും ഏഷ്യാമൈനറിലെ പ്രമുഖസഭാനേതാവുമായിരുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാരിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന അദ്ദേഹം സുദീർഘവും തീക്ഷ്ണവുമായ ഒരു വിശ്വാസജീവിതത്തിനുശേഷം ക്രിസ്തുവിനെപ്രതി രക്തസാക്ഷിയായി വിജയമകുടം ചൂടി.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_23

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stpolycarp #polycarp #St_Polycarp

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s