ഇടതുകൈ സ്രാവ് കടിച്ചെടുത്തിട്ടും

ഇടതുകൈ സ്രാവ് കടിച്ചെടുത്തിട്ടും...| Bethany hamilton | Sophia Times | Sophia Times Online https://youtu.be/pTpKEtxM0-A തിരമാലകള്‍ക്ക് മുകളിലൂടെ തെന്നിപോകുന്ന സെര്‍ഫ് എന്ന മത്സരവേദിയില്‍ പ്രശോഭിച്ച യുവതിയുടെ ഇടം കൈ സ്രാവ് കടിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ടും....  

ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of week 15 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 14/7/2020 Tuesday of week 15 in Ordinary Time  or Saint Henry  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 16:15 നീതിയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പില്‍ ഞാന്‍ സന്നിഹിതനാകും; അങ്ങയുടെമഹത്ത്വം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ സംതൃപ്തനാകും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, വഴിതെറ്റിയവര്‍ നേര്‍വഴിയിലേക്കു തിരികെവരാന്‍ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശം അവര്‍ക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നുവല്ലോ. ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരെല്ലാം ആ ക്രിസ്തീയനാമത്തിനു വിരുദ്ധമായവ വിട്ടുപേക്ഷിക്കാനും അനുയുക്തമായവ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of week 15 in Ordinary Time

SAMUEL I & II : LECTIO DIVINA

SAMUEL I & II : LECTIO DIVINA: The Bible Reading Challenge https://youtu.be/m3vkm54uBUs ഇസ്രായേൽ ജനം രാജഭരണത്തിലേക്കെത്തിചേരുന്നതും ദാവീദിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ സുശക്തമായ രാജമായി തീരുന്നതും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് സാമുവലിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ. അവയെ കുറിച്ച് നമ്മുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.