ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്, ചിലർ ഡയലോഗ് മാത്രം, നാം ഏതിൽ പെടും?

https://youtu.be/u1vCjvrNbr4

കുരിശുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് യേശുവിന് പകരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ ചിത്രം വയ്ക്കണം. ചൈനീസ് സർക്കാർ

https://youtu.be/uAevW-fvY1k

REFLECTION CAPSULE: Feast of St James

*REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – July 25 *“Being inspired by St James, to lower down our minds - _the vessels of pride and greed_ - and allow the Lord to fulfil His promise, of raising to our hearts, the cup of joy and glory!”* *(Based on the _Feast of St James)_* A man who … Continue reading REFLECTION CAPSULE: Feast of St James

Advertisement

മൂ​ന്നാം ടെ​സ്റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ൻ​ഡീ​സി​നെ​തി​രെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് ബാ​റ്റിം​ഗ്

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=336722 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

മൂ​ന്നാം ടെ​സ്റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ൻ​ഡീ​സി​നെ​തി​രെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് ബാ​റ്റിം​ഗ്

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=336722 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news