Uncategorized

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഒരുമിച്ചു മുന്നേറാം

എന്തിനാണ് – N 95 മാസ്ക്,

പൾസ്‌ ഓക്സിമീറ്റർ

സർജിക്കൽ മാസ്ക്

സാമൂഹിക അകലം

കൈകഴുകുന്നത്

സഹകരണം

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s