ദിവ്യബലി വായനകൾ – ചൊവ്വ, 29/12/2020

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 29/12/2020 5th day within the octave of Christmas (optional commemoration of Saint Thomas Becket, Bishop, Martyr) Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം യോഹ 3:16 അവനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിയും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവന്‍ പ്രാപിക്കുന്നതിന്, തന്റെ ഏകജാതനെ നല്കാന്‍ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്‌നേഹിച്ചു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങേ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉദയംവഴി ലോകാന്ധകാരമകറ്റിയ സര്‍വശക്തനും കാണപ്പെടാത്തവനുമായ ദൈവമേ, … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – ചൊവ്വ, 29/12/2020

ഇങ്ങനെയും ചില പുരോഹിതന്മാർ…

https://youtu.be/MLwYSIx5Yvw സന്യാസത്തെയും പൗരോഹിത്യത്തെയും ആദരിക്കുന്ന പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ വായനയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ചില യാഥാർഥ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

Sahanathin (സഹനത്തിൻ) Christian Devotional New, Fr. Joy Chencheril , Fr. Tomy Plathottam, Deny, Elizabeth

https://youtu.be/f5pADFbYvPQ Sahanathin (സഹനത്തിൻ) Christian Devotional New, Fr. Joy Chencheril , Fr. Tomy Plathottam, Deny, Elizabeth സ്നേഹമുള്ളവരേ,നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയഗാനംനിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു!!! സഹനത്തിന്നടയാളം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ.,... സഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത്‌ സാന്ത്വനം തരും! Lyric: Fr. Joy Chencheril MCBSMusic: Fr. Tomy Plathottam MCBSProgrammed by Deny Dencil Fernandez Voice: Elizabeth S.MathewThanks to Fr. James Vayalil CSTGuitar: Acoustic Lead and Bass : Jinto PaulFlute: … Continue reading Sahanathin (സഹനത്തിൻ) Christian Devotional New, Fr. Joy Chencheril , Fr. Tomy Plathottam, Deny, Elizabeth

The death of democracy

Lignes invisibiles

This text is just the introduction of a topic, which really interests me and it’s a sociolinguistic topic. It refers on the relativity of words, because of their position inside the different cultures or social groups. Thus, it’s also taking a look at the definition of “interpretation”, which connects directly with the topic.


I love words. I love every single word. I even more fancy, trying to (re-) construct the central, real and essential meaning of every word (“[Haupt-] Kern” in German). Almost sterilize them, leaving them naked. My “word(s) reconstruction” causes an almost suspicious neutrality. Α color blindness. For others. Not for me.

However, there are words that are not simply words; these words encapsulate other words. Terms, ideas; they need a whole group of smaller words, in order to come to the fore and deliver their deepest meanings succesfully.

The constantly alternating idea of democracy portrays how people…

View original post 202 more words

“God’s plan to forgive sins” 12/28/2020 Written by Louis Mize, a Facebook friend

God's group

“Our Daily Bread”     http://odb.org

The Daily Devotions of Greg Laurie    http://www.harvest.org/devotional

Pin on The Word of God

Written by Louis Mize, a Facebook friend  @  https://www.facebook.com/louis.mize

“God’s plan to forgive sins”

For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.

Romans 10:9

Sometimes I like to tease people who are reading. I tell them if they come to any BIG words, to let me know. There is a great big word in this scripture. It is HUGE. It is all inclusive. It leaves nobody out. The word is WHOSOEVER. It includes all people, all tongues, all nationalities, and all the earth. It includes YOU, and it includes me.

But there is a word more big in this scripture. That word is a Person. And that Person is LORD. He is able and qualified to save us from our sins.

And He holds the only substance acceptable to God for payment of…

View original post 267 more words

A Life Well Lived

bibleteacher.org

Photo by Keith Martin on Unsplash

Please turn with me in your Bibles to Luke Chapter 2.

Every Christmas we as Christians focus on the Baby Jesus in the manger, the Shepherds who came to see the Child, the Wise Men traveling to Bethlehem, a virgin named Mary and Joseph her betrothed. We think about the original Grinch, King Herod, who not only hated Jesus (though He was but a toddler), but was evil enough to order the assassination of all the children in Bethlehem. Yet God was faithful, is faithful, and will always be faithful.

While we focus on the various elements of the Christmas story, others focus on anything but that. Many contemplate and follow through on suicide, as the holiday season brings increased sadness to those who have lost loved ones to sickness and death. It is as Jesus warns us from His Sermon on…

View original post 3,395 more words

A Congregation of Trees

Artistcoveries

Winter is here, I’ve been painting snowy scenes, and I’ve been thoroughly enjoying my December landscape-painting project. With yesterday’s painting — Moonlight Night — I felt a sense of satisfaction. I was pleased with the painting. In many ways it represented progress I’ve made over the last two weeks.

But, let’s never rest on our laurels, right? When things are progressing nicely, why not throw a monkey wrench into the works just to see what happens?

My little monkey wrench came about while painting recent “snowscapes”. Painting snow is a good challenge at times. There are many different colors in a snowscape, and it’s been fun to play with “warm snow scenes” and “cool snow scenes”.

To learn more about how to paint snow, I turned to an old issue of Artist magazine. I’d read it before, remembered that much of the issue focused on painting winter scenes, and thought…

View original post 360 more words

Sonnet for Psalm 131

My Pastoral Ponderings

I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with its mother; my soul is like the weaned child that is with me.

Psalm 131:2

Sonnet for Psalm 131

Like a weaned baby at its mother’s breast,
What a great image for prayer this is –
To just be, not expecting great thoughts, lest
We think it is not love drawing us in.
But “like the weaned child that is with me”
Makes me wonder – whose mother wrote this poem?
These anonymous words, so simple, so free –
“Of David” you wrote – a poem for your son?
Rabbit holes I chase, distractions gone wild.
I hear you calling to my scattered heart,
Whispering in love, saying “hush, my child,
Do not worry yourself with all of that,
Just be with the one in whom you can hide,
Rest your weary soul, and let me provide.”


Psalm…

View original post 446 more words

കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ കുടുംബ വർഷം

കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ കുടുംബ വർഷം (2021 മാർച്ച് 19 മുതൽ 2022 ജൂൺ മാസം വരെ )   ഡിസംബർ 27-ാം തീയതി തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ കുടുംബ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പ. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മരണ തിരുനാൾ ദിനമായ മാർച്ച് 19നു കുടുംബ വർഷത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും. 2022 ജൂണിൽ റോമിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ലോക കുടുംബ സമ്മേളത്തോടെ കുടുംബ വർഷത്തിനു സമാപനമാകും. കുടുബം ഒന്നാമതായി സ്നേഹത്തിലും ക്ഷമയിലും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭവനമായി … Continue reading കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ കുടുംബ വർഷം

യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ എന്നും ക്രിസ്തുമസ്. ജോയ്കുട്ടി – നന്ദിനി ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ

https://youtu.be/yVGI41QxUKc

Orthodoxy, G. K. Chesterton, Full-Length Audiobook

https://youtu.be/4KfqaKtokcw Orthodoxy, G. K. Chesterton, Full-Length Audiobook Orthodoxy (1908) is a book by G. K. Chesterton that has become a classic of Christian apologetics. Chesterton considered this book a companion to his other work, Heretics, writing it expressly in response to G.S. Street's criticism of the earlier work, "that he was not going to bother … Continue reading Orthodoxy, G. K. Chesterton, Full-Length Audiobook

The Lives Of The Saints, Part 2 Of 2, Catholic Audiobook

https://youtu.be/NmKNH9aRv9Y The Lives Of The Saints, Part 2 Of 2, Catholic Audiobook According to the Catholic Church, a "saint" is anyone in Heaven, whether recognized on Earth or not. [12] The title "Saint" denotes a person who has been formally canonized, that is, officially and authoritatively declared a saint, by the Church as holder of … Continue reading The Lives Of The Saints, Part 2 Of 2, Catholic Audiobook

The Life Of Saint Monica, Frances Alice Forbes, Full-Length Catholic Audiobook

https://youtu.be/hkoM9KwqSIQ The Life Of Saint Monica, Frances Alice Forbes, Full-Length Catholic Audiobook This book is above all things the story of a mother. But it is also the story of a noble woman—a woman who was truly great, for the reason that she never sought to be so. Because she understood the sphere in which … Continue reading The Life Of Saint Monica, Frances Alice Forbes, Full-Length Catholic Audiobook

The Twelve Degrees Of Humility And Pride, Saint Bernard Of Clairvaux, Catholic Audiobook

https://youtu.be/iBnlv7ewk9U The Twelve Degrees Of Humility And Pride, Saint Bernard Of Clairvaux, Catholic Audiobook Bernard of Clairvaux (Latin: Bernardus Claraevallensis), O.Cist (1090 – 20 August 1153) was a French abbot and the primary reformer of the Cistercian order. After the death of his mother, Bernard sought admission into the Cistercian order. "Three years later, he … Continue reading The Twelve Degrees Of Humility And Pride, Saint Bernard Of Clairvaux, Catholic Audiobook

Saint Mechtilde And The Love Of The Sacred Heart Of Jesus, Catholic Audiobook

https://youtu.be/vjKsi-Pt7sU Saint Mechtilde And The Love Of The Sacred Heart Of Jesus, Catholic Audiobook Saint Mechtilde of Hackeborn (1240/1241 – 19 November 1298) was a Saxon Christian saint (from what is now Germany) and a Benedictine nun. In the modern Benedictine calendar, her feast is celebrated on the anniversary of her death, November 19. She … Continue reading Saint Mechtilde And The Love Of The Sacred Heart Of Jesus, Catholic Audiobook

Who Are The Angels? | Venerable Archbishop Fulton Sheen

https://youtu.be/FAw7T8Z9vIk Who Are The Angels? | Venerable Archbishop Fulton Sheen According to St. Augustine, " 'Angel' is the name of their office, not of their nature. If you seek the name of their nature, it is 'spirit'; if you seek the name of their office, it is 'angel': from what they are, 'spirit', from what … Continue reading Who Are The Angels? | Venerable Archbishop Fulton Sheen