ദിവ്യബലി വായനകൾ The Holy Innocents, Martyrs – Feast 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 28/12/2020 The Holy Innocents, Martyrs - Feast  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം നിഷ്‌കളങ്കരായ പൈതങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി വധിക്കപ്പെട്ടു. നിര്‍ദോഷരായ അവര്‍ കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിക്കുകയും കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്ത്വം എന്ന് അനവരതം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, ഈ ദിനത്തില്‍ രക്തസാക്ഷികളായ പൈതങ്ങള്‍ വാക്കുകളാലല്ല, മരണംകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങയെ പ്രഘോഷിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങള്‍ കൊണ്ടു പ്രഘോഷിക്കുന്ന അങ്ങേ വിശ്വാസം, ഞങ്ങളുടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ The Holy Innocents, Martyrs – Feast 

Nizhal Pole | Music Video | Melle | Mridula Varier | Fr. Mathews mcbs | Fr. Bibin mcbs

https://youtu.be/Y9TRAkStOIc Nizhal Pole | music video | Melle | mridula varier | fr. Mathews mcbs | Fr. Bibin mcbs Fr Mathews payyappilly mcbs presents In association with c30DOPSijo Max MediaEditorRenil JacobVoxMridula varierLyrics & MusicFr Mathews Payyappilly mcbs Written & Directed byFr Bibin Ezhuplackal mcbsCastSarahNidhin OrchestrationBagio Babu GuitarSumesh Parameshwar FluteJossy Alappuzha StudiosAmala digital, calicutGeetham, kochi Mixed … Continue reading Nizhal Pole | Music Video | Melle | Mridula Varier | Fr. Mathews mcbs | Fr. Bibin mcbs

Виступ жіночого складу Патріаршого хору з нагоди свята Різдва Христового | 27.12.2020

https://youtu.be/X4Zy8tSYHrU Watch "Виступ жіночого складу Патріаршого хору з нагоди свята Різдва Христового | 27.12.2020" on YouTube

FEAST OF HOLY FAMILY ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ SUNDAY HOLY MASS 27-12-2020 By Rev. Fr Franklin D’Souza

https://youtu.be/LvJVOM5dJWw Watch "FEAST OF HOLY FAMILY ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ SUNDAY HOLY MASS 27-12-2020 By Rev. Fr Franklin D'Souza" on YouTube

ഇറ്റലിയിൽ വോട്ടിങ്ങ് നടത്തിയാൽ യേശുതോറ്റു പോകും പാത്രേ പീയോ ജയിക്കും. – Mar Thomas Tharayil

https://youtu.be/-WVbjXH83zM Watch "ഇറ്റലിയിൽ വോട്ടിങ്ങ് നടത്തിയാൽ യേശുതോറ്റു പോകും പാത്രേ പീയോ ജയിക്കും. - Mar Thomas Tharayil" on YouTube