സ്നേഹം

ഓ സ്നേഹകൂദാശയെ ഓ ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളമേ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുമുള്ള കാര്യവും കാരണവും നീ തന്നെ.- - - - - - - - - - - - - - - -വി.അഗസ്തീനോസ്. ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. The Ashes mean I am a Sinner. The shape of the Cross means I have a Savior.Fri Mike Schmitz 🌹🔥❤️ വിഭൂതി തിരുനാൾ … Continue reading സ്നേഹം

Advertisement

സ്നേഹാഗ്നി

എന്നിലുള്ള എല്ലാ നന്മകള്‍ക്കും ഞാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടാണ്. അവന്റെ സ്നേഹാഗ്നി എന്നെ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നു.- - - - - - - - - - -വി.ഫൗസ്തീന തന്നില്‍നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നവരെ തന്നെത്തന്നെ നല്കികൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. For Prayer Is nothing else than being on terms of friendship with God.St. Teresa of Avila🌹🔥❤️ Good Morning… Have a blessed Sunday….

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം

"ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്" എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ആര്‍ക്കാണതില്‍ സംശയം?- - - - - - - - - - - - - - - -ജറുസലേമിലെ വി.സിറില്‍.യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “I am in God, and God is in me. I feel that all creatures, the trees, the flowers belong to God and also to me. I … Continue reading ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം

ഫലപ്രദമാർഗ്ഗം

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണമാണ് ദൈവവുമായി ഒന്നാകാനുള്ള ഏറ്റം ഫലപ്രദമാർഗ്ഗം.…………………………………………..കുരിശിൻ്റെ വി.പൗലോസ് സ്നേഹകൂട്ടായ്മയിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "The grace of contemplation is granted only in response to a longing insistent desire."~ Saint Bernard of Clairvaux🌹🔥❤️ Good Morning… Have a Joyful day….

ഭയം

ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ദിനത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.…………………………………………..വി. ഫൗസ്തീന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Let your heart be more attentive than your head, for the Holy Spirit is love, and to take hold, it is more important to love than to understand."~ St Madeline Sophie Barat❤️🔥🌹 Good Morning… Have a Peaceful day….

കുരിശുമരണം

വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന വെറുമൊരു ഭക്ഷണമായിരുന്നെങ്കില്‍ കുരിശുമരണം വെറുമൊരു കൊലപാതകം മാത്രം ആകുമായിരുന്നു.- - - - - - - - - - - -സ്കോട്ട് ഹാന്‍. മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. " The Son of God became man for our salvation but only in Mary and through Mary. "Saint Louis Marie de Montfort🌹🔥❤️ Good Morning….. Have a Joyful day…

ജീവരക്തം

ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ജീവരക്തമാണ്.…………………………………………..ഫ്രാൻസീസ് മാർപ്പാപ്പ. നിരാശയിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "You know what you have to do. Correspond faithfully, joyfully and willingly to the lights He gives you."~ St Margaret Mary Alacoque🌹🔥❤️Have a blessed day…

അനിവാര്യത

ദിവ്യകാരുണ്യം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം ക്രിസ്തു തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.- - - - - - - - - - - - - - -ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പാ.🌹 ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Lord, grant that I might not so much seek to be loved….as to love."St.Francis❤️🔥🌹 Good Morning…. Have a Peaceful day….

സ്നേഹം

സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ കൃപാവരവും അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയുമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.…………………………………………..വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “He who gives you the day will also give you the things necessary for the day.”—Gregory of Nyssa 🌹🔥🌹 Good Morning… Have a Joyful day….

ഒരേയെരു ബലി

ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നത് പത്രോസോ,പൗലോസോ മറ്റേതെങ്കിലുംപുരോഹിതനോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ.ബലി എപ്പോഴും ക്രിസ്തു തന്റെശിഷ്യര്‍ക്കു നല്കിയ അതേബലിയായിരിക്കും.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -വി.അഗസ്തീനോസ്. ആദിമസഭയിലെ കൂട്ടായ്മയെ നിലനിറുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "To be faithful, we must live simply. Then being free from attachments, we are possessed by nothing. We live in … Continue reading ഒരേയെരു ബലി

കരവലയം

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥാ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കരവലയത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അതിൽത്തന്നെ മരിക്കുകയും വേണം.…………………………………………..വി. ജമ്മാഗൽഗാനി ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Do not neglect to Say, 'Jesus I love you' and make one Spiritual Communion, at least, each day in atonement for all the Profanations and sacrileges He Suffers because He wants to be with us.St. Josemaria Escriva❤️🔥🌹 Good Morning…. Have … Continue reading കരവലയം

അകലാതിരിക്കാൻ

ഒറ്റ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണംപോലും നാം പാഴാക്കരുത്. ശത്രുവിനെ ഉത്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഈശോയിൽ നിന്നും നാം ഒരിക്കലും അകന്നു പോകരുത്.…………………………………………..വി. മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. In the Sacred Heart, every treasure of wisdom and knowledge is hidden. In that divine Heart beats God's infinite love for everyone, for each one of us individually.St. John Paul … Continue reading അകലാതിരിക്കാൻ

വിശുദ്ധൻ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നീ വേണ്ടപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാകാൻ നിനക്ക് അധികം പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരികയില്ല.…………………………………………..ജൊസെ ബൊർസി മനുഷ്യമക്കളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Holy Communion assures me that I will win the victory.St. Faustina🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a gracefilled day…. Festal blessing of the Presentation of the Lord ….

സ്നേഹം

വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനാണ്.…………………………………………..വി. ജോസ് മരിയ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “The secret of happiness is to live moment by moment and to thank God for what He is sending us every day in His goodness.”~ St. Gianna Beretta Molla❤️🔥🌹 Good Morning…. Have a Joyful day…

ദിവ്യകുഞ്ഞാട്

എനിക്ക് ആ മഹത്തായ ദിവ്യകുഞ്ഞാടിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതാകുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഇഹലോകവാസം വെടിയും.…………………………………………..വി. ജോസഫ് കുപ്പർത്തീനോ ഞങ്ങളെ അനുദിനം മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. All my work began with a simple hail Mary for our Lady's help.St. John Bosco🌹🔥❤️ Good Morning… Have a peaceful day…. Festal blessings of St. Don Bosco…

ദൈവദാനം

മറ്റു കൂദാശകൾ ദൈവദാനം തരുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യം ദൈവത്തെത്തന്നെ നല്കുന്നു.…………………………………………..വി.അൽഫോൺസ് ലിഗോരി തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Reflect upon the providence and wisdom of God in all created things and Praise Him in them all.St. Theresa of Avila🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a fruitful day…

സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ

സക്രാരി മുന്നിൽ ചിലവിട്ട നിമിഷങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ.…………………………………………..ജനീവായിലെ വി.കാതറിൻ നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. The best, the surest and the most effective way of establishing Peace on the face of the earth, is through the great power of perpetual Adoration of the Blessed Sacrament.St. John Paul II🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a Blessed Sunday…

നിർമ്മല ഹൃദയം

ഒരു യുവാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, വി.കുർബാന സ്വീകരണത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിർമ്മലമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.…………………………………………..വി. ഫിലിപ്പ് നേരി. ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Grant me, O Lord my God, a mind to know you, a heart to seek You, wisdom to find you, conduct pleasing to you, faithful perseverance in waiting for you, and a hope of finally embracing … Continue reading നിർമ്മല ഹൃദയം

സത്യം

സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമസ്ത ഭാവങ്ങളും മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്ന സത്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.…………………………………………..സ്തേഫണോ മനേല്ലി. മനുഷ്യാത്മകളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ സ്വയം ശ്യൂന്യമാക്കിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. when you approach the Tabernacle remember that He has been waiting for you for Twenty Centuriesst. Josemarfa Escriva ❤️🌹🔥 Good Morning… Have a gracefilled day…

ദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹം

ദൈവമേ എത്ര മഹത്തരമാണ് നിന്റെദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹം!സ്നേഹിക്കാനുംസ്നേഹിക്കപ്പെടാനുംസന്ദര്‍ശിക്കാനുംസന്ദര്‍ശിക്കപ്പെടാനും നീഅപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ആഗതനാകുന്നു!- - - - - - - - - - - - - - - - - -വി.അല്‍ഫോന്‍സ് ലിഗോരി. സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. There are two things the devil is deadly afraid of : fervent Communions and frequent visits to the Blessed Sacrament.St. John Bosco🌹🔥❤️ Good Morning…. Have … Continue reading ദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹം

വിലയേറിയ നിമിഷം

ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം.…………………………………………..വി. മേരി മഗ്ദലിൻ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. “Even as birds on the wing meet the air continually, we, let us go where we will, meet with that Presence always and everywhere.”~ Saint Francis De Sales 🌹🔥❤️ Have a nice day…

പരമ പ്രകാശം

അപ്പത്തില്‍ വിനയപൂര്‍വ്വം സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന പരമപ്രകാശമേ, ഞാന്‍ മുട്ടുകുത്തി ആരാധന നല്കുന്നു.-----------------------------വി.മാര്‍ഗരിറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. The greatest love story of all time is contained in a tiny white Host.Arch Bishop Fulton J Sheen🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a joyful day….

ശ്വാസം

ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസകണികയിലും ദൈവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അപ്പത്തിൽ ഈശോ സത്യമായും സന്നിഹിതനാണ്.…………………………………………..വി. എലിസബത്ത്. മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Run, jump, have all the fun you want at the right time, but, for heaven's sake, donol commit sin.St. John Bosco🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a blessed Sunday….

മഞ്ഞ്

മഞ്ഞിൽ, തീക്കനലിനരികെയെന്നപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യമാകുന്ന അഗ്നിക്കരികിലായിരിക്കുക. അവിടെ നീ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അഗ്നി തന്നെ നിന്നെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കും.…………………………………………..ഡെസ്മണ്ട് ടുടുആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ അനുദിനം നവീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Christ made my soul beautiful with the jewels of grace and virtue. I belong to Him whom the angels serve."~St Agnes of Rome🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a glorious day… Festal Blessings of St. Agnas….