അമ്മേ നിൻ സാന്നിധ്യം നിറയും | AMME NIN SANNIDHYAM NIRAYUM | MARIAN SONG | FR. ALEN KUNNUMPURATH MCBS

Lyrics & Music: Fr. Alen Kunnumpurath MCBS
Singer: Gagul Joseph
Programming, Mix & Mastering: Joshy Punnayoorkulam
Chorus: Leya Treesa, Anna Maria, Maria Siju & Mariya John
Studio: Samji Audio Tracks, Kochi

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s