പ്രവാസികളുമായി രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=331381 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of the 4th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം Thursday of the 4th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 67: 8-9, 20 ദൈവമേ, അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ നീങ്ങിയപ്പോള്‍, അവര്‍ക്കു വഴികാണിക്കുകയും അവരോടൊത്തു വസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍, ഭൂമി കുലുങ്ങുകയും ആകാശം മഴ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ആദിമാന്തസ്സിനെക്കാളും ഉപരിയായി അങ്ങ് പുനരുദ്ധരിച്ചുവല്ലോ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിസ്മയനീയമായ രഹസ്യം … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of the 4th week of Eastertide 

Advertisement

വേറെ എന്ത് കാര്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താലും, ഈ കാര്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം !

https://youtu.be/-OoxjOzD6Kc