അന്ന് ഇടതുപക്ഷ കവലപ്രാസംഗികൻ. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷപ്രഘോഷകൻ. ബ്രദർ ചെറിയാൻ കവലക്കൽ

https://youtu.be/qr8GYkEogxQ അന്ന് ഇടതുപക്ഷ കവലപ്രാസംഗികൻ. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷപ്രഘോഷകൻ. ബ്രദർ ചെറിയാൻ കവലക്കൽ

Coronilla a la Divina Misericordia de HOY DOMINGO 25 de JULIO de 2021 | Oración Católica

https://youtu.be/UPavWasXQmA Coronilla a la Divina Misericordia de HOY DOMINGO 25 de JULIO de 2021 | Oración Católica Que cada día sea como el barro que puedes moldear para que sea una obra tuya. Dame la fortaleza para seguir luchando cada día. Desde este instante quiero ponerme en tu presencia para que todo este día esté … Continue reading Coronilla a la Divina Misericordia de HOY DOMINGO 25 de JULIO de 2021 | Oración Católica

എത്ര ഭാര്യമാർ !! എത്ര Divorces കുറേഷി പ്രവാചകന് !!! TOTAL number of wives !!! Clubhouse discussion

https://youtu.be/KEq17Z5H8lo എത്ര ഭാര്യമാർ !! എത്ര Divorces കുറേഷി പ്രവാചകന് !!! TOTAL number of wives !!! Clubhouse discussion സംശയങ്ങൾ മുൻവേദകരോട് ചോദിച്ചു മനസിലാകണം യെന്ന് അല്ലേ Sebastian Punnakkal ആരാണ് സത്യഏകദൈവം? യാഹ്‌വെയോ അല്ലാഹുവോ? ഖുറൈശികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന അല്ലാഹു ആണോ സത്യഏകദൈവം അതോ മോശയടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏകദൈവമായ യാഹ്‌വെയോ?? പ്രവാചകന്മാർ ആരാധിച്ച ഏകദൈവമായ യഹ്‌വെയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബഹുദൈവമതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഏകദൈവം എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ബഹുദൈവമതത്തിലെ ദേവൻ … Continue reading എത്ര ഭാര്യമാർ !! എത്ര Divorces കുറേഷി പ്രവാചകന് !!! TOTAL number of wives !!! Clubhouse discussion

Superbook – John the Baptist – Season 2 Episode 6 – Full Episode (Official HD Version)

https://youtu.be/9R0FQgGei4c Superbook - John the Baptist - Season 2 Episode 6 - Full Episode (Official HD Version) Official Full Episode. Watch more free episodes in the Superbook App (https://bit.ly/john-app) or Website (https://bit.ly/john-site). Want to Know God? Find out How (https://bit.ly/john-discover). Get the latest episodes and help share Superbook (https://bit.ly/john-project). Superbook Season 2 Episode 6 - … Continue reading Superbook – John the Baptist – Season 2 Episode 6 – Full Episode (Official HD Version)

Superbook – Esther – For Such a Time as This – Season 2 Episode 5-Full Episode (Official HD Version)

https://youtu.be/dX3Et-GZr_Q Superbook - Esther – For Such a Time as This - Season 2 Episode 5-Full Episode (Official HD Version) Official Full Episode. Watch more free episodes in the Superbook App (https://bit.ly/sb-esther-app) or Website (https://bit.ly/esther-site). Want to Know God? Find out How (https://bit.ly/esther-discover). Get the latest episodes and help share Superbook (https://bit.ly/sb-esther-project). Superbook Season 2 … Continue reading Superbook – Esther – For Such a Time as This – Season 2 Episode 5-Full Episode (Official HD Version)

Superbook – Rahab and the Walls of Jericho – Season 2 Episode 4 – Full Episode (Official HD Version)

https://youtu.be/bEqz34vLcgY Superbook - Rahab and the Walls of Jericho - Season 2 Episode 4 - Full Episode (Official HD Version) Official Full Episode. Watch more free episodes in the Superbook App (https://bit.ly/sb-rahab-app) or Website (https://bit.ly/rahab-site). Want to Know God? Find out How (https://bit.ly/rahab-discover). Get the latest episodes and help share Superbook (https://bit.ly/rahab-project). Superbook Season 2 … Continue reading Superbook – Rahab and the Walls of Jericho – Season 2 Episode 4 – Full Episode (Official HD Version)

Padre Pio Novena Chaplet

https://youtu.be/BxWFWhmQQQA Padre Pio Novena Chaplet Padre Pio Novena Chaplet (prayer text below) | This Padre Pio Novena Chaplet contains virtual beads that light up for each prayer of the chaplet. Padre Pio prayed this Novena (Sacred Heart) every day. RELATED PRAYERS:* Padre Pio's Most Powerful Healing Prayer - https://youtu.be/nkfikB3FbUM* Chaplet of the Holy Spirit - … Continue reading Padre Pio Novena Chaplet

Chaplet of Saint Mary Magdalene

https://youtu.be/i1M3zy06KKs Chaplet of Saint Mary Magdalene The Chaplet of Saint Mary Magdalene (prayer text below) | Saint Mary Magdalene is the patron saint of Christian converts and penitent sinners. Her feast day is July 22nd. RELATED PRAYERS:* Prayer To St Rita for Impossible Cases - https://youtu.be/ULT3Yz9VG6k* Padre Pio's Most Powerful Healing Prayer - https://youtu.be/nkfikB3FbUM* Novena … Continue reading Chaplet of Saint Mary Magdalene

Prayer To Defeat The Work Of Satan

https://youtu.be/8jRthvMw4hU Prayer To Defeat The Work Of Satan Prayer to Defeat the Work of Satan (prayer text below) | This prayer, which is also known as "Prayer to Defeat the Work of the Devil", is a powerful prayer that calls on the Lord to cast out all evil spirits from the world. RELATED PRAYERS:* Prayer … Continue reading Prayer To Defeat The Work Of Satan

“Binge Jesus” isn’t really about The Chosen

https://youtu.be/-gdenpbKXpE “Binge Jesus” isn't really about The Chosen A recent random encounter with a Chosen fan in her 80s reminded us why “Binge Jesus” is such an important concept. It applies to more than just our show.You can join the movement at http://www.BingeJesus.com.For now, currently only available in the US, unfortunately. Other countries coming soon. … Continue reading “Binge Jesus” isn’t really about The Chosen

Angles Come to You If You Are Good | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

https://youtu.be/bzy5MnQtWc8 Angles Come to You If You Are Good | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a … Continue reading Angles Come to You If You Are Good | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

Abram to Elijah | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

https://youtu.be/kh2SA4q449I Abram to Elijah | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning process. As … Continue reading Abram to Elijah | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

Bible Followers | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

https://youtu.be/scz21xeoFeo Bible Followers | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning process. As a … Continue reading Bible Followers | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

Best Bible Stories | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

https://youtu.be/U820IS1kA9M Best Bible Stories | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning process. As … Continue reading Best Bible Stories | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

അമ്മയനുഭവം

അമ്മയനുഭവങ്ങൾ : 1525/ജൂലൈ/2021 ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടേ ! ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു 8 മാസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇടവക ലഭിച്ചു. ഞാൻ വികാരിയച്ചനായി നിയമിതനായി. ആദ്യത്തെ ഇടവകയിലെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ എല്ലാ വൈദികരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ്. എന്റെ ഇടവക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു. ഓരോ ദിവസവുമുള്ള വീട് സന്ദർശനത്തിന് മുൻപ് ദൈവാലയത്തിൽ കയറി പരിശുദ്ധ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഒരു വീട്ടിൽ … Continue reading അമ്മയനുഭവം

Trinity Conscience and Quran || ത്രിത്വവും മനഃസാക്ഷിയും ഖുറാനും || നേർ വഴിയേ 6

>>> Watch it on YouTube Trinity Conscience and Quran || ത്രിത്വവും മനഃസാക്ഷിയും ഖുറാനും || നേർ വഴിയേ 6 || #Way മനുഷ്യനു ദൈവം നൽകിയ വലിയ ദാനമാണ് യുക്തിചിന്തയും സത്യാന്വേഷണ തൃഷ്ണയും. ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവുമായ വളർച്ച നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയ വളർച്ച വളരെയധികം ദൃശ്യമായ ഒരു മേഖലയാണ് വാനനിരീകഷണം. ഭൂമി പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രമാണ് എന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എത്തിനിൽക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്ന് തനിക്കജ്ഞാതമാണ് … Continue reading Trinity Conscience and Quran || ത്രിത്വവും മനഃസാക്ഷിയും ഖുറാനും || നേർ വഴിയേ 6

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂവിലിറങ്ങിയ ജീവൻ്റെ അപ്പമാം നാഥാ…

>>> Watch it on YouTube "സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂവിലിറങ്ങിയ ജീവൻ്റെ അപ്പമാം നാഥാ'' | Gloriya Melodies സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂവിലിറങ്ങിയ ജീവൻ്റെ അപ്പമാം നാഥാ...... സ്വർഗ്ഗീയ ഗായകൻ വിൽസൻ പിറവം പാടിയ ആരാധനാ ഗാനം എഴുതിയത് ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ.. ജോൺ തോമസ് ചേർത്തലയുടെ സംഗീതത്തിന് സുനിൽ ലാൽ ചേർത്തലയുടെ ഓർക്കസ് ട്രേഷൻ, റിച്ചാഡ്  എം. ജോസഫിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഈ ഗാനം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്ക് പകരട്ടെ. ഈ ഗാനം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ … Continue reading സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂവിലിറങ്ങിയ ജീവൻ്റെ അപ്പമാം നാഥാ…

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Joachim and Saint Anne

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 26/7/2021 Saint Joachim and Saint Anne, parents of the Blessed Virgin Mary  on Monday of week 17 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത അങ്ങേ പുത്രന്റെ മാതാവിനു ജന്മം നല്കാനുള്ള കൃപാവരം, വിശുദ്ധരായ ജൊവാക്കിമിനും അന്നയ്ക്കും അങ്ങ് പ്രദാനം ചെയ്തുവല്ലോ. ഈ വിശുദ്ധരുടെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍വഴി, … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Joachim and Saint Anne

ഖുറാനിലെ വിഗ്രഹാരാധന || Idol Worship in Quran || Dr Antony Tharekadavil || നേർ വഴിയേ

https://youtu.be/Uo7yqGM9a-g ഖുറാനിലെ വിഗ്രഹാരാധന || Idol Worship in Quran || Dr Antony Tharekadavil || നേർ വഴിയേ - 7 വി. ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരെ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പല മുസ്ലീങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വി. ബൈബിളിലെ ചില ആളുകളുടെ പേരുകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഏതോ വ്യക്തികളെയാണ്. കേട്ടുകേഴ്വിയിൽനിന്നും സ്വാർത്ഥപരമായ ചില താത്പര്യങ്ങളിൽനിന്നും ഭാവന രൂപംകൊടുത്ത ഐതീഹ്യങ്ങളാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഖുറാനിൽ 25 പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഒരു … Continue reading ഖുറാനിലെ വിഗ്രഹാരാധന || Idol Worship in Quran || Dr Antony Tharekadavil || നേർ വഴിയേ

കർക്കിടക ചേന കട്ടിട്ടായാലും കൂട്ടണം

Nelsapy

കർക്കിടക ചേന കട്ടിട്ടായാലും കൂട്ടണം

പ്രമോദ് മാധവൻ
==================================

മലയാളിയുടെ തീൻ മേശയിലെ കരുത്തനാണ്, ചൊറിയനെങ്കിലും ചേന. വെറുതേ അല്ല ചൊറിച്ചിൽ, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ കരുത്തുറ്റതാക്കാനുള്ള കാൽസിയം ഓക്സലേറ്റിന്റെ നിറകലാപമാണ് ചൊറിച്ചിലിന്റെ പിന്നിൽ . സഹിച്ചേ പറ്റൂ.

ഇനി അതല്ല, ചൊറിച്ചിൽ വേണ്ടേ?
വേണ്ട… മ്മടെ ഗജേന്ദ്രയോ ശ്രീ പദ്മയോ നട്ടോളൂ. കാൽസ്യം അല്പം കുറഞ്ഞാലും ചൊറിച്ചിൽ തീരെ കമ്മി.

ഇത് എവിടെ കിട്ടും?

ശ്രീകാര്യത്തെ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ അന്വേഷിക്കാം.

മലയാളിയുടെ ക്ഷാമ ഭൂതകാലത്തിൽ എരിവയറുകൾക്കു കൂട്ടായി നിന്ന ഭക്ഷണമാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകൾ. കപ്പയും ചേനയും കാച്ചിലുമൊക്കെ. ചേനേം കാച്ചിലും മുമ്മാസം ആയിരുന്നു അക്കാലം. അവിടെ നിന്നും സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും എക്കാലവും എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. പുകയാത്ത അടുപ്പുകൾ ഉള്ള നവ കേരളം.

ചേനയോടേറ്റുമുട്ടാൻ ആരുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ? വാ.. ഇങ്ങു കേരളത്തിലേക്ക്.
പ്രമേഹിയാണോ? ചേനയ്ക്കു ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് കുറവാണു. ധൈര്യമായി തട്ടിക്കോ..

കൂടിയ രക്ത സമ്മർദ്ദമാണോ? പൊട്ടാസ്സ്യസമ്പന്നമാണ് ചേന. മാറ്റി നിർത്തേണ്ട.

തടി കുറയ്ക്കണോ? വയർ നിറഞ്ഞെന്നു വരുത്താൻ വിരുത് കൂടും ചേനയ്ക്ക് .

മലബന്ധമുണ്ടോ? ദഹന നാരുകളുടെ മഹാ കുംഭമേളയാണ് ചേനയിൽ..

പൈൽസ്, അര്ശസ്, ഗുന്മം.. ബേജാറാവണ്ട. അസാധ്യ ആന്റിഹെമറോയിഡൽ ശേഷി…

ആർത്തവ ചക്ര പ്രശ്നങ്ങൾ, ആർത്തവ വിരാമവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട മൂഡ് വ്യത്യാസങ്ങൾ.. ഫൈറ്റൊ ഈസ്ട്രോജന്റെ നിറകുംഭം..

കൃമി ശല്യമുണ്ടോ? ചേന കൈകാര്യം ചെയ്തോളും.

അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സമകാലീന മലയാളിയുടെ സകല ഉദരവ്യാധികളും…

View original post 407 more words

ക്രിസ്ത്യൻ യുവത്വങ്ങളെ വർഗ്ഗീയ വാദികളാക്കുന്നവരോട്

https://youtu.be/JhS4DN-Ak9Y Watch "ക്രിസ്ത്യൻ യുവത്വങ്ങളെ വർഗ്ഗീയ വാദികളാക്കുന്നവരോട്" on YouTube