വേദനയുടെ നാളുകളിലേക്ക് ! father dominic Prophesy .

https://youtu.be/_O5wSuMWqr0

Chaplet of the Infant Jesus of Prague – Honoring the Sacred Infancy & Childhood of Jesus

https://youtu.be/hy7JQKwlk08 Chaplet of the Infant Jesus of Prague - Honoring the Sacred Infancy & Childhood of Jesus The Chaplet of the Infant Jesus of Prague, also known as the Little Crown Chaplet, is a prayer devotion honoring the sacred infancy and childhood of Christ. The image of the Infant of Prague reflects the Lord´s incarnation, … Continue reading Chaplet of the Infant Jesus of Prague – Honoring the Sacred Infancy & Childhood of Jesus

വി. നിക്കോളാസും കഥകളും

വി. നിക്കോളാസും കഥകളും   ക്രിസ്തുമസ് കാലം വരവായി, നക്ഷത്രങ്ങളും ദീപാലങ്കാരങ്ങളും കൊണ്ടു ഉണ്ണിയേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നാടും നാട്ടാരും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമസ് അപ്പൂപ്പൻ അഥവാ സാന്താക്ലോസ് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട കഥാ പാത്രമാണ്. ആ സാന്താക്ലോസിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കു നമുക്കൊന്നു കണ്ണൊടിക്കാം.   വി. നിക്കോളാസ് (സാന്താക്ലോസ് )   സാന്താ ക്ലോസിന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നതു നിക്കോളാസിലൂടെയാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാതാറ (Patara) എന്ന ഗ്രീക്ക് വില്ലേജിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇന്ന് ആ പ്രദേശം തുർക്കിയുടെ പടിഞ്ഞാറേ … Continue reading വി. നിക്കോളാസും കഥകളും

യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ സവിശേഷതകൾ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 363 യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ സവിശേഷതകൾ   സാർവ്വത്രിക സഭയുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യസ്ഥനായ യൗസേപ്പിതാവ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു രക്ഷാധികാരിയും മദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ആറു കാര്യങ്ങളാണ് ആ നല്ല പിതാവിനെ പൂർണ്ണനായ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനാക്കി മാറ്റുന്നത്.   1)യൗസേപ്പ് നീതിമാനായിരുന്നു: അവൻ ഭക്തിയോടെയും ദൈവവചനം അനുസരിച്ചും ജീവിച്ചു.   2) അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു: ദൈവരഹസ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ സദാ സന്നദ്ധനായി.   3) അവൻ ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു: ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും ഗോത്രത്തിൻ്റെയും ആചാരങ്ങൾക്കപ്പുറം ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചു സഞ്ചരിക്കാൻ … Continue reading യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ സവിശേഷതകൾ

Jingle Bells Songs for Children

https://youtu.be/qmVaEn57EHY Jingle Bells Songs for Children Infobells presents this popular Christmas Song Video ‘Jingle Bells, Jingle Bells’, enjoy this festive season to the fullest with this Jingle Bells song for children with Lyrics. Merry Christmas!

Jingle Bells original with lyrics

https://youtu.be/v7s2VjwQSMw Jingle Bells original with lyrics Evergreen Christmas song "Jingle Bells" with lyrics. "Jingle Bells" is one of the best-known and commonly sung winter songs in the world. It was written by James Lord Pierpont (1822--1893) in the autumn of 1857. Even though it is commonly thought of as a Christmas song, it was actually … Continue reading Jingle Bells original with lyrics

Jingle Bells with Lyrics | Christmas Songs HD | Christmas Songs and Carols

https://youtu.be/3CWJNqyub3o Jingle Bells with Lyrics | Christmas Songs HD | Christmas Songs and Carols Popular Christmas songs! Jingle Bells is beautifully sung by our top talented choir. Great for Christmas performances, concerts, choirs and churches. Join us on this merry sing along journey! Merry Christmas

Jingle Bells | Lyrics

Dashing through the snowOn a one horse open sleighO'er the fields we go,Laughing all the wayBells on bob tail ring,making spirits brightWhat fun it is to laugh and singA sleighing song tonightOh, jingle bells, jingle bellsJingle all the wayOh, what fun it is to rideIn a one horse open sleighJingle bells, jingle bellsJingle all the … Continue reading Jingle Bells | Lyrics

Silent night | Lyrics

Silent night, holy night!All is calm, all is bright.Round yon Virgin, Mother and Child.Holy infant so tender and mild,Sleep in heavenly peace,Sleep in heavenly peaceSilent night, holy night!Shepherds quake at the sight.Glories stream from heaven afarHeavenly hosts sing Alleluia,Christ the Savior is born!Christ the Savior is born Silent night, holy night!Son of God love's pure … Continue reading Silent night | Lyrics

O Holy Night | Lyrics

O Holy Night!The stars are brightly shiningIt is the night of the dear Savior's birth!Long lay the world in sin and error piningTill he appear'd and the soul felt its worth.A thrill of hope the weary soul rejoicesFor yonder breaks a new and glorious morn!Fall on your kneesOh hear the angel voicesOh night divineOh night … Continue reading O Holy Night | Lyrics

So this is Christmas | Lyrics

[Intro]Happy Christmas, NathanHappy Christmas, John Lennon[Verse 1]So this is ChristmasAnd what have you done?Another year overAnd a new one's just begunAnd so this is ChristmasI hope you have fun (Have fun please, thank you)The near and the dear oneThe old and the young (That's me)[Chorus]A very Merry ChristmasAnd a happy new yearLet's hope it's a good oneWithout any fear[Verse … Continue reading So this is Christmas | Lyrics

Mary’s Boy Child | Lyrics

[Intro]Mary's boy child Jesus ChristWas born on Christmas dayAnd man will live forever moreBecause of Christmas day[Verse 1]Long time ago in BethlehemSo the Holy Bible saidMary's boy child Jesus ChristWas born on Christmas day[Chorus]Hark, now hear the angels sing, a king was born todayAnd man will live forever moreBecause of Christmas dayMary's boy child Jesus … Continue reading Mary’s Boy Child | Lyrics