ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 4 | Fr. Joy Chencheril MCBS

https://youtu.be/hwydkNJcFVo ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 4 | Fr. Joy Chencheril MCBS ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത പ്രേമം നല്കുന്ന സ്നേഹം നൽകുന്ന കിസ്തുവിനെ ശ്രവിക്കുവാൻ അല്പ സമയം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നോമ്പിന്റെ അമ്പതു ദിനങ്ങളിലും "ഉത്ഥിതനിലേക്ക്"/ നോമ്പുകാലചിന്തകൾ CC CHANNEL 3 യിലൂടെ നിങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഗാനരചയിതാവ്, സംഗീത സംവിധായകൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധാർഹനായ ഫാ.ജോയി ചേഞ്ചേരിൽ MCBS നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു കാണുക … ഷെയർ ചെയ്യുക CC CHANNEL 3www.ccchannel3.com9988441918 CC … Continue reading ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 4 | Fr. Joy Chencheril MCBS

Advertisement

ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 3 | Fr. Joy Chencheril MCBS

https://youtu.be/J4n-p8so20Y ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 3 | Fr. Joy Chencheril MCBS ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത പ്രേമം നല്കുന്ന സ്നേഹം നൽകുന്ന കിസ്തുവിനെ ശ്രവിക്കുവാൻ അല്പ സമയം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നോമ്പിന്റെ അമ്പതു ദിനങ്ങളിലും "ഉത്ഥിതനിലേക്ക്"/ നോമ്പുകാലചിന്തകൾ CC CHANNEL 3 യിലൂടെ നിങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഗാനരചയിതാവ്, സംഗീത സംവിധായകൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധാർഹനായ ഫാ.ജോയി ചേഞ്ചേരിൽ MCBS നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു കാണുക … ഷെയർ ചെയ്യുക CC CHANNEL 3www.ccchannel3.com9988441918 CC … Continue reading ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 3 | Fr. Joy Chencheril MCBS

ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 2 | Fr. Joy Chencheril MCBS

https://youtu.be/43pNhtqWOEs ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 2 | Fr. Joy Chencheril MCBS ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത പ്രേമം നല്കുന്ന സ്നേഹം നൽകുന്ന കിസ്തുവിനെ ശ്രവിക്കുവാൻ അല്പ സമയം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നോമ്പിന്റെ അമ്പതു ദിനങ്ങളിലും "ഉത്ഥിതനിലേക്ക്"/ നോമ്പുകാലചിന്തകൾ CC CHANNEL 3 യിലൂടെ നിങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഗാനരചയിതാവ്, സംഗീത സംവിധായകൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധാർഹനായ ഫാ.ജോയി ചേഞ്ചേരിൽ MCBS നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു കാണുക … ഷെയർ ചെയ്യുക CC CHANNEL 3www.ccchannel3.com9988441918 CC … Continue reading ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 2 | Fr. Joy Chencheril MCBS

ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 1 | Fr. Joy Chencheril MCBS

https://youtu.be/PVsljshZlrA ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 1 | Fr. Joy Chencheril MCBS ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത പ്രേമം നല്കുന്ന സ്നേഹം നൽകുന്ന കിസ്തുവിനെ ശ്രവിക്കുവാൻ അല്പ സമയം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നോമ്പിന്റെ അമ്പതു ദിനങ്ങളിലും "ഉത്ഥിതനിലേക്ക്"/ നോമ്പുകാലചിന്തകൾ CC CHANNEL 3 യിലൂടെ നിങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഗാനരചയിതാവ്, സംഗീത സംവിധായകൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധാർഹനായ ഫാ.ജോയി ചേഞ്ചേരിൽ MCBS നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു കാണുക … ഷെയർ ചെയ്യുക CC CHANNEL 3www.ccchannel3.com9988441918 CC … Continue reading ഉത്ഥിതനിലേക്ക് | EPISODE 1 | Fr. Joy Chencheril MCBS

രക്ഷകനീശോ പിറന്ന ദിനം | സന്തോഷ്‌ ഞാറയ്ക്കൽ | Christmas Song

https://youtu.be/92Bq00-or3o പുൽക്കൂട്ടിൽ ആഘോഷംSong link : https://youtu.be/92Bq00-or3o സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകടനംകൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന സന്തോഷ്‌ ഞാറക്കലിന്റെ അതിഗംഭീര ആലാപനത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷ ഗാനം.Song link : https://youtu.be/92Bq00-or3o ജോയി ചേഞ്ചേരിയച്ചന്റെ രചനയിൽ സേവ്യർ കുന്നുംപുറം അച്ചൻ സംഗീതം നൽകി ലിയോ സണ്ണി ഓർക്കെസ്ട്രേഷൻ നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം.Its KARAOKE WITHOUT CHORUS Link : https://youtu.be/wk4zY5iZRW4Its KARAOKE WITH CHORUS Link : https://youtu.be/bUfu8WfErCU രക്ഷകനീശോ പിറന്ന ദിനം … Continue reading രക്ഷകനീശോ പിറന്ന ദിനം | സന്തോഷ്‌ ഞാറയ്ക്കൽ | Christmas Song

Palapookal || Fr. Joy Chencheril MCBS || Fr. Jerin MCBS || Suneesh Thomas || Fr. Lalu Jose MSFS || Ninoy

https://youtu.be/qY2TviESy1w Palapookal || Fr. Joy Chencheril MCBS || Fr. Jerin MCBS || Suneesh Thomas || Fr. Lalu Jose MSFS || Ninoy Theophilus Inventions proudly presents yet another beautiful song. This was my final project for sound mix . I am greatful to all those people helped me make this song a reality. This is a … Continue reading Palapookal || Fr. Joy Chencheril MCBS || Fr. Jerin MCBS || Suneesh Thomas || Fr. Lalu Jose MSFS || Ninoy

ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ ഒരു നേർച്ച ?!

https://youtu.be/oPSLdexX4Ew ദേവസഹായം പിള്ള | Martyr | Blood Donation | Fr Joy Chencheril MCBS ദേവസഹായം പിള്ള #Martyr #Fr Joy Chencheril MCBS Martyr

ഇനിയെത്ര ദൂരമുണ്ടമ്മേ… The sufferings of Christ

https://youtu.be/eohnXprXu38 ഇനിയെത്ര ദൂരമുണ്ടമ്മേ... The sufferings of Christ To get full programme please click on : https://youtu.be/0FGhGWHCAe0 Title | Iniyethra DhooramundammeProgramme | The Sufferings of Christ witnessed by St. John the ApostleScript | Music | Singing | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbsNarration | Fr.Joy Chencheril mcbsMusic Programming | Leo Sunny MutholapuramDirection | Editing | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbsPruduced and … Continue reading ഇനിയെത്ര ദൂരമുണ്ടമ്മേ… The sufferings of Christ

കാൽവരിക്കാഴ്ചകൾ | The Sufferings of Christ witnessed by St.John the Apostle

https://youtu.be/8ZsQqCRrSDs കാൽവരിക്കാഴ്ചകൾ | The Sufferings of Christ witnessed by St. John the Apostle Title | KalvarikkazhchakalType | The Sufferings of Christ witnessed by St. John the ApostleScript | Music | Singing | Fr. Xavier Kunnumpuram mcbsNarration | Fr. Joy Chencheril mcbsMusic Programming | Leo Sunny MutholapuramDirection | Editing | Fr. Xavier Kunnumpuram mcbsPruduced and Published … Continue reading കാൽവരിക്കാഴ്ചകൾ | The Sufferings of Christ witnessed by St.John the Apostle

Arnos Padiri അർണോസ് പാതിരി Johann Ernst Hanxleden SJ, Fr Joy Chencheril MCBS

https://youtu.be/D_1ke4Fsz2Y Arnos Padiri അർണോസ് പാതിരി Johann Ernst Hanxleden SJ, Fr Joy Chencheril MCBS Arnos Padiri അർണോസ് പാതിരി Johann Ernst Hanxleden SJ, Fr Joy Chencheril MCBS Arnos_Padiri #അർണോസ്_പാതിരി Johann_Ernst_Hanxleden_SJ 1681_1732 #Fredin_PF Arnos_Academy #Arnos_Forum #Fr_Joy_Chencheril_MCBS #Dominic_Thomas #Jesuits #Jesuits_in_India #Missionary_Malayalam #Kerala_Sahithya_Academy #Kerala_Culture #Veloor #Pazhuvil #Malayalam #Kerala_Sahithyam #Thunchan_Smarakam #Ezhuthu #18th_Century #Linguistics #Indology #Kerala_Jesuits #Puthan_pana #Ummade_Dukham #Jenovaparvam #Malayalam_Vyakaranam #Thunchan_Parambu

ദിവ്യകാരുണ്യ സാമികം: ദിവ്യകാരുണ്യ കീർത്തനം

https://youtu.be/YnS7Twxn_m4 This is something different!Feel the Holy Eucharist in this Lenten time! ദിവ്യകാരുണ്യ സാമികം സാമകാല ഭാരതീയ സംഗീതശൈലിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഏക ദിവ്യകാരുണ്യകീർത്തനം ആലാപനം: ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി Divyakarunya Samikam #Eucharist #Fr Joy Chencheril #Fr Tomy Plathottam #Sankaran Nambootiri Divyakarunya_Samikam #Eucharist #Fr_Joy_Chencheril #Fr_Tomy_Plathottam #Sankaran_Nambootiri #Samikam #Rtreat #Meditation #Holy_Hour #Adoration #Maudy_Thursday #peace #instrumental #chirstian_devotional #indian_classic

സോദരർ സർവരും / ON FRATERNITY / All Brothers / Pope Francis / Tutti Fratelli / Fr Joy Chencheril MCBS

https://youtu.be/_T-9ws1CbQQ സോദരർ സർവരും / ON FRATERNITY / All Brothers / Pope Francis / Tutti Fratelli / Fr Joy Chencheril MCBS Concept & Lyric: Fr. Joy Chencheril MCBSMusic & Orchestration: Fr. Tomy Plathottam MCBSSingers: Libin Scaria & Anu ThomasParts Vocals: Jemima Paul (soprano) / Amitha Mathew (alto) / Shalom George Mathew (tener) / Eben Andrew Johns … Continue reading സോദരർ സർവരും / ON FRATERNITY / All Brothers / Pope Francis / Tutti Fratelli / Fr Joy Chencheril MCBS

മരിയമഞ്ജരി / Mariyamanjari, Marian Poem | Fr. Joy Chencheril MCBS | Amachal Pavithran | Editing: Emmanuel George

https://youtu.be/Z1bi92J6SVs മരിയമഞ്ജരി / Mariyamanjari, Marian Poem | Fr. Joy Chencheril MCBS | Amachal Pavithran | Editing: Emmanuel George #FrJoyChencherilMCBS #Mariyanpoem #Amachalpavithran #മരിയമഞ്ജരി #Mariyamanjari, Marian Poem/Poem on Mary/ Virgin Mary/Christian Devotional latest Lyric& Concept: FrJoyChencherilMCBS Music & Recitation: Amachal Pavithran Video Editing:Emmanuel George Programming: Jose OOroottambalam Studio/AudioMixing: Jose Bethel Audios Flute: Shaji Soorya Veena: Nisha Aryanadu … Continue reading മരിയമഞ്ജരി / Mariyamanjari, Marian Poem | Fr. Joy Chencheril MCBS | Amachal Pavithran | Editing: Emmanuel George

Appam | Daily Bread | Eucharist | Fr Joy Chencheril MCBS | St. Ignatius of Antioch | Holy Mass

https://youtu.be/xhW8Yj5w7D0 Appam | Daily Bread | Eucharist | Fr Joy Chencheril MCBS | St. Ignatius of Antioch | Holy Mass

“മാരിവില്ലേ മനോഹരിയേ |by, Fr.Joy Checheril MCBS ” Christian Devotion Mariyan Song

https://youtu.be/1wxVFcLv4jc Lyric: Fr.Joy Chencheril MCBS Music: Fr. Augustine Puthenpura VC,singer: Denson & Dr.SherinJosOrchestration: Prince JosephEditing: Emmanuel GeorgeStudio: Metro, VazhakalaSpecial Thanks to Mr. Raju