🥰ഈ വാലൻന്റൈൻ ദിനത്തിൽ ❤ ഈശോയ്ക്കായി ഒരു പ്രണയഗാനം🥰

https://youtu.be/aD41FRuEaZw Lyrics/ maya jacobMusic/ Fr mathews Payyappilly mcbsOrchestration/ Anish RajuSinger/Evugin EmmanuelGuitar/ Sumesh parameshwarProducer/ Ajin B FrancisSpecial Thanks to .Fr.Jebin Pathiparambil mcbs Fr. Saju pynadath mcbs Fr. Tom Kootumkal mcbs .Sony Ajin .Ligin B Francis .Salini LiginStudios/ Geetham kochi, Amala Digital kanjirapillyMixed & mastered/ Jinto john Geetham, Kochiനീയെൻ ചങ്കല്ലേ ചങ്കിൽ തുടിക്കും പ്രാണനല്ലേ, നിൻ ജീവനേകി ചങ്കോടു ചേർത്തവനല്ലെ! … Continue reading 🥰ഈ വാലൻന്റൈൻ ദിനത്തിൽ ❤ ഈശോയ്ക്കായി ഒരു പ്രണയഗാനം🥰

Advertisement