Latin Mass Readings Malayalam, Wednesday of week 6 in Ordinary Time 

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥16 Feb 2022Wednesday of week 6 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 31:3-4 എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിഅങ്ങ് എന്റെ സംരക്ഷകനായ ദൈവവും അഭയകേന്ദ്രവുമാകണമേ.എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങ് എനിക്ക് വാനവിതാനവും അഭയവുമാകുന്നു.അങ്ങേ നാമത്തെപ്രതി അങ്ങ് എനിക്ക് നായകനുംഎന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവനുമായിരിക്കും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, സംശുദ്ധതയും ആത്മാര്‍ഥതയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളില്‍വസിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് അരുള്‍ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.അങ്ങു വസിക്കാന്‍ തിരുമനസ്സാകുന്ന,ഇപ്രകാരമുള്ളവരെ പോലെയാകാന്‍അങ്ങേ കൃപയാല്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും … Continue reading Latin Mass Readings Malayalam, Wednesday of week 6 in Ordinary Time 

Стрітення Господнє | Божественна Літургія онлайн | Патріарший собор УГКЦ, 15.02.2022

https://youtu.be/mWChCxcMMxA Стрітення Господнє | Божественна Літургія онлайн | Патріарший собор УГКЦ, 15.02.2022 Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Божественна Літургія #наживо, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві (15 лютого 2022 року о 9:00).Літургія онлайн УГКЦ, спільна молитва - всім вірним Церкви та усім зацікавленим! Літургія онлайн УГКЦ, спільна молитва - всім вірним … Continue reading Стрітення Господнє | Божественна Літургія онлайн | Патріарший собор УГКЦ, 15.02.2022

Noah Listens to God | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales Stories

https://youtu.be/x3VoClsZyoc Noah Listens to God | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales Stories Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning … Continue reading Noah Listens to God | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales Stories

Road To Be a Better Person | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

https://youtu.be/EtF31kwSqHc Road To Be a Better Person | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful … Continue reading Road To Be a Better Person | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

A Catholic Practice Many Don’t Know Exists | Ask Father with Fr. Michael Rodriguez

https://youtu.be/Ly0_Q408_bI A Catholic Practice Many Don't Know Exists | Ask Father with Fr. Michael Rodriguez Please help us spread the saving Message of Our Lady of Fatima.Donate to Our Lady’s Apostolate Today! » https://fatima.org/donate/ Stay up-to-date with The Fatima Center’s current shows by frequenting our website: » https://fatima.org/latest-media/ Or SUBSCRIBE to our YouTube channel to … Continue reading A Catholic Practice Many Don’t Know Exists | Ask Father with Fr. Michael Rodriguez

The Chosen Makes This Girl’s Dream a Reality

https://youtu.be/IbmqtrE-9AA The Chosen Makes This Girl’s Dream a Reality In 2019 we got a handwritten letter from a teenager with Asperger's. She expressed her deep connection to The Chosen as well as her love for music. What happened next impacted all of us. Watch The Chosen on our free app: https://thechosen.tv/appWear The Chosen and go … Continue reading The Chosen Makes This Girl’s Dream a Reality

Gizmo’s Daily Bible Byte – 45 – Thankful! – Psalm 107:1

https://youtu.be/JXFVqK2a8tg Gizmo's Daily Bible Byte – 45 – Thankful! – Psalm 107:1 Join Gizmo each day for fun and exciting Bible lessons! Today's SuperVerse is Luke 6:36 – A Mile in Their Shoes! ► Subscribe to our channel for Superbook full episodes, behind-the-scenes interviews, and more Superbook Shows! https://goo.gl/xzz7ib ► For more Superbook, visit https://goo.gl/CdxZZbContinue reading Gizmo’s Daily Bible Byte – 45 – Thankful! – Psalm 107:1

Gizmo’s Daily Bible Byte – 46 – A Mile in Their Shoes! – Luke 6:36

https://youtu.be/8tJzYXrkVxA Gizmo's Daily Bible Byte – 46 – A Mile in Their Shoes! – Luke 6:36 Join Gizmo each day for fun and exciting Bible lessons! Today's SuperVerse is Luke 6:36 – A Mile in Their Shoes! ► Subscribe to our channel for Superbook full episodes, behind-the-scenes interviews, and more Superbook Shows! https://goo.gl/xzz7ib ► For more … Continue reading Gizmo’s Daily Bible Byte – 46 – A Mile in Their Shoes! – Luke 6:36

The Little Book Of Eternal Wisdom By Blessed Henry Suso, O.P.

https://youtu.be/-nuOtKOus5U The Little Book Of Eternal Wisdom By Blessed Henry Suso, O.P. Suso's book, Das Büchlein der ewigen Weisheit (The Little Book of Eternal Wisdom), written around 1328–1330,[6] is less speculative and more practical. At some point between 1334 and 1337 Suso translated this work into Latin, but in doing so added considerably to its … Continue reading The Little Book Of Eternal Wisdom By Blessed Henry Suso, O.P.

Gospel of St. John Chapter 10 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 10 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 10 ആട്ടിന്‍കൂട്ടത്തിന്റെ ഉപമ 1 സത്യം സത്യമായി ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആട്ടിന്‍തൊഴുത്തിലേക്കു വാതിലിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റുവഴിക്കു കടക്കുന്നവന്‍ കള്ളനും കവര്‍ച്ചക്കാരനുമാണ്.2 എന്നാല്‍, വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവന്‍ ആടുകളുടെ ഇടയനാണ്.3 കാവല്‍ക്കാരന്‍ അവനു വാതില്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. ആടുകള്‍ അവന്റെ സ്വരം കേള്‍ക്കുന്നു. അവന്‍ തന്റെ ആടുകളെ പേരു ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും പുറത്തേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.4 തനിക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അവന്‍ അവയ്ക്കുമുമ്പേ നടക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആടുകള്‍ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു.5 അവ ഒരിക്കലും … Continue reading Gospel of St. John Chapter 10 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 10 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 9 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 9 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 9 അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. 1 അവന്‍ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍, ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരുവനെ കണ്ടു.2 ശിഷ്യന്‍മാര്‍ യേശുവിനോടു ചോദിച്ചു: റബ്ബീ, ഇവന്‍ അന്ധനായി ജനിച്ചത് ആരുടെ പാപം നിമിത്തമാണ്, ഇവന്റെയോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കന്‍മാരുടെയോ?3 യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: ഇവന്റെയോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കന്‍മാരുടെയോ പാപം നിമിത്തമല്ല, പ്രത്യുത, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ ഇവനില്‍ പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണ്.4 എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ പകലായിരിക്കുവോളം നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആര്‍ക്കും ജോലിചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു.5 ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ലോകത്തിന്റെ … Continue reading Gospel of St. John Chapter 9 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 9 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 8 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 8 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 8 പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരിണി. 1 യേശു ഒലിവുമലയിലേക്കു പോയി.2 അതിരാവിലെ അവന്‍ വീണ്ടും ദേവാലയത്തിലേക്കു വന്നു. ജനങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ അടുക്കലെത്തി. അവന്‍ ഇരുന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.3 വ്യഭിചാരത്തില്‍ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ നിയമജ്ഞരും ഫരിസേയരുംകൂടെ അവന്റെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവില്‍ നിര്‍ത്തി.4 അവര്‍ അവനോടു പറഞ്ഞു: ഗുരോ, ഈ സ്ത്രീ വ്യഭിചാരത്തില്‍ പിടിക്കപ്പെട്ടവളാണ്.5 ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണമെന്നാണ് മോശ നിയമത്തില്‍ കല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ എന്തു പറയുന്നു?6 ഇത്, അവനില്‍ കുറ്റമാരോപിക്കാന്‍വേണ്ടി അവനെ … Continue reading Gospel of St. John Chapter 8 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 8 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 7 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 7 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 7 കൂടാരത്തിരുനാള്‍. 1 യേശു ഗലീലിയില്‍ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യഹൂദര്‍ അവനെ വധിക്കാന്‍ അവസരം പാര്‍ത്തിരുന്നതിനാല്‍ യൂദയായില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ അവന്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല.2 യഹൂദരുടെ കൂടാരത്തിരുനാള്‍ സമീപിച്ചിരുന്നു.3 അവന്റെ സഹോദരന്‍മാര്‍ അവനോടു പറഞ്ഞു: നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ നിന്റെ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ കാണേണ്ടതിന് നീ ഇവിടംവിട്ടുയൂദയായിലേക്കു പോവുക.4 പരസ്യമായി അറിയപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ രഹസ്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല. നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കില്‍, നിന്നെ ലോകത്തിനു വെളിപ്പെടുത്തുക.5 അവന്റെ സഹോദരന്‍മാര്‍പോലും അവനില്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.6 യേശു പറഞ്ഞു: എന്റെ സമയം … Continue reading Gospel of St. John Chapter 7 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 7 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 6 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 6 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 6 അപ്പം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.(മത്തായി 14 : 13 - 14 : 21 ) (മര്‍ക്കോസ് 6 : 30 - 6 : 44 ) (ലൂക്കാ 9 : 10 - 9 : 17 ) 1 യേശു തിബേരിയാസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗലീലിക്കടലിന്റെ മറുകരയിലേക്കു പോയി.2 വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അവനെ അനുഗമിച്ചു. കാരണം, രോഗികളില്‍ അവന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അടയാളങ്ങള്‍ അവര്‍ കണ്ടിരുന്നു.3 യേശു … Continue reading Gospel of St. John Chapter 6 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 6 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 5 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 5 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 5 ബേത്‌സഥായിലെ രോഗശാന്തി. 1 ഇതിനുശേഷം, യഹൂദരുടെ ഒരു തിരുനാളിന് യേശു ജറുസലെമിലേക്കു പോയി.2 ജറുസലെമില്‍ അജകവാടത്തിനടുത്ത് ഹെബ്രായഭാഷയില്‍ ബേത്‌സഥാ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു; അതിന് അഞ്ചുമണ്‍ഡപങ്ങളും.4 അവിടെ കുരുടരും മുടന്തരും തളര്‍വാതക്കാരുമായ അനേകം രോഗികള്‍ കിടന്നിരുന്നു.5 മുപ്പത്തിയെട്ടു വര്‍ഷമായി രോഗിയായിരുന്ന ഒരുവന്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.6 അവന്‍ അവിടെ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു. അവന്‍ വളരെ നാളായി കിടപ്പിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് യേശു ചോദിച്ചു: സുഖം പ്രാപിക്കാന്‍ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ?7 അവന്‍ … Continue reading Gospel of St. John Chapter 5 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 5 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 4 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 4 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 4 യേശുവും സമരിയാക്കാരിയും. 1 യോഹന്നാനെക്കാള്‍ അധികം ആളുകളെ താന്‍ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുകയും സ്‌നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഫരിസേയര്‍ കേട്ടതായി കര്‍ത്താവ് അറിഞ്ഞു.2 വാസ്തവത്തില്‍, ശിഷ്യന്‍മാരല്ലാതെ യേശു നേരിട്ട് ആരെയും സ്‌നാനപ്പെടുത്തിയില്ല.3 അവന്‍ യൂദയാ വിട്ട് വീണ്ടും ഗലീലിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.4 അവനു സമരിയായിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിയിരുന്നു.5 സമരിയായിലെ സിക്കാര്‍ എന്ന പട്ടണത്തില്‍ അവന്‍ എത്തി. യാക്കോബ് തന്റെ മകന്‍ ജോസഫിനു നല്‍കിയ വയലിനടുത്താണ് ഈ പട്ടണം.6 യാക്കോബിന്റെ കിണര്‍ അവിടെയാണ്. യാത്രചെയ്തു ക്ഷീണിച്ച യേശു … Continue reading Gospel of St. John Chapter 4 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 4 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 3 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 3 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 3 യേശുവും നിക്കൊദേമോസും. 1 ഫരിസേയരില്‍ നിക്കൊദേമോസ് എന്നുപേരായ ഒരു യഹൂദപ്രമാണിയുണ്ടായിരുന്നു.2 അവന്‍ രാത്രി യേശുവിന്റെ അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞു: റബ്ബീ, അങ്ങ് ദൈവത്തില്‍നിന്നു വന്ന ഒരു ഗുരുവാണെന്നു ഞങ്ങള്‍ അറിയുന്നു. ദൈവം കൂടെയില്ലെങ്കില്‍ ഒരുവനും നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല.3 യേശു പറഞ്ഞു: സത്യം സത്യമായി ഞാന്‍ നിന്നോടു പറയുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഒരുവനു ദൈവരാജ്യം കാണാന്‍ കഴിയുകയില്ല.4 നിക്കൊദേമോസ് ചോദിച്ചു: പ്രായമായ മനുഷ്യന് ഇത് … Continue reading Gospel of St. John Chapter 3 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 3 | Malayalam Bible | POC Translation

Gospel of St. John Chapter 2 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 2 | Malayalam Bible | POC Translation

വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 2 കാനായിലെ വിവാഹവിരുന്ന്. 1 മൂന്നാം ദിവസം, ഗലീലിയിലെ കാനായില്‍ ഒരു വിവാഹവിരുന്നു നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.2 യേശുവും ശിഷ്യന്‍മാരും വിരുന്നിനു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.3 അവിടെ വീഞ്ഞു തീര്‍ന്നുപോയപ്പോള്‍ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോടു പറഞ്ഞു: അവര്‍ക്കു വീഞ്ഞില്ല.4 യേശു അവളോടു പറഞ്ഞു: സ്ത്രീയേ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല.5 അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോടു പറഞ്ഞു: അവന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു ചെയ്യുവിന്‍.6 യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണകര്‍മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന … Continue reading Gospel of St. John Chapter 2 | വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, അദ്ധ്യായം 2 | Malayalam Bible | POC Translation

Introduction to the Book of Exodus

THRIVING IN HOLINESS

THE BOOK OF EXODUS

The second book of the Pentateuch is called Exodus, from the Greek word for “departure,” because its central event was understood by the Septuagint’s translators to be the departure of the Israelites from Egypt. Its Hebrew title,Shemoth(“Names”), is from the book’s opening phrase, “These are the names….” Continuing the history of Israel from the point where the Book of Genesis leaves off, Exodus recounts the Egyptian oppression of Jacob’s ever-increasing descendants and their miraculous deliverance by God through Moses, who led them across the Red Sea to Mount Sinai where they entered into a covenant with the Lord. Covenantal laws and detailed prescriptions for the tabernacle (a portable sanctuary foreshadowing the Jerusalem Temple) and its service are followed by a dramatic episode of rebellion, repentance, and divine mercy. After the broken covenant is renewed, the tabernacle is constructed, and the cloud signifying God’s glorious presence descends…

View original post 161 more words

Introduction to the Book of Numbers

THRIVING IN HOLINESS

THE BOOK OF NUMBERS

The Book of Numbers derives its name from the account of the two censuses taken of the Hebrew people, one near the beginning and the other toward the end of the journey in the wilderness (chaps.1and26). It continues the story of that journey begun in Exodus, and describes briefly the experiences of the Israelites for a period of thirty-eight years, from the end of their encampment at Sinai to their arrival at the border of the promised land. Numerous legal ordinances are interspersed in the account, making the book a combination of law and history.

The book divides neatly into two parts. Each part begins with a census of the people (chaps.1and26) and inaugurates a period of preparation prior to entering the promised land. In the first case these preparations come to a tragic end when scouts are sent forth to survey the promised land (chaps.13–14)…

View original post 224 more words

Introduction to the Book of Leviticus

THRIVING IN HOLINESS

THE BOOK OF LEVITICUS

The name “Leviticus” was given to the third book of the Pentateuch by the ancient Greek translators because a good part of this book deals with concerns of the priests, who are of the tribe of Levi.

The book mainly treats cultic matters (i.e., sacrifices and offerings, purity and holiness, the priesthood, the operation of the sanctuary, and feast days) but is also interested in various behavioral, ethical, and economic issues (e.g., sexual practices, idolatrous worship, treatment of others, the sale of land, slavery). The goal of the laws is not merely legislative. For the most part they cohere as a system and attempt to inculcate a way of life in the book’s hearers and readers. In addition to these concerns, Leviticus, comprising as it does the center of the Pentateuch, carries forward the narrative of Exodus (cf. chaps.1,8–9,10,16,24).

The book is part of the Priestly…

View original post 73 more words

THE BOOK OF GENESIS

THRIVING IN HOLINESS

THE BOOK OF GENESIS

Genesis is the first book of the Pentateuch (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy), the first section of the Jewish and the Christian Scriptures. Its title in English, “Genesis,” comes from the Greek ofGn 2:4, literally, “the book of the generation (genesis) of the heavens and earth.” Its title in the Jewish Scriptures is the opening Hebrew word,Bereshit, “in the beginning.”

The book has two major sections—the creation and expansion of the human race (2:4–11:9), and the story of Abraham and his descendants (11:10–50:26). The first section deals with God and the nations, and the second deals with God and a particular nation, Israel. The opening creation account (1:1–2:3) lifts up two themes that play major roles in each section—the divine command to the first couple (standing for the whole race) to produce offspring and to possess land (1:28). In the first section, progeny and land appear…

View original post 1,430 more words

THE PENTATEUCH

THRIVING IN HOLINESS

The Pentateuch (Greek for “five books”) designates the first five books of the Jewish and Christian Bible (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy). Jewish tradition calls the five books Torah (Teaching, Law) because of the centrality of the Sinai covenant and legislation mediated through Moses.

The unity of the Pentateuch comes from the single story it tells. God creates the world and destines human beings for the blessings of progeny and land possession (Gn 1-3). As the human race expands, its evil conduct provokes God to send the flood to wipe out all but righteous Noah’s family. After the flood, the world is repopulated from his three sons, Ham, Shem, and Japheth (Gn 4-9). From them are descended the seventy nations of the civilized world whose offense this time (building a city rather than taking their assigned lands, Gn 10-11) provokes God to elect one family from the rest. Abraham…

View original post 1,469 more words

Introduction to the Book of Deuteronomy

THRIVING IN HOLINESS

THE BOOK OF DEUTERONOMY

The title of Deuteronomy in Hebrew isDebarim, “words,” from its opening phrase. The English title comes from the Septuagint of17:18,deuteronomion, “copy of the law”; this title is appropriate because the book replicates much of the legal content of the previous books, serving as a “second law.” It brings to a close the five books of the Torah or Pentateuch with a retrospective account of Israel’s past—the exodus, the Sinai covenant, and the wilderness wanderings—and a look into Israel’s future as they stand poised to enter the land of Canaan and begin their life as a people there.

The book consists of three long addresses by Moses. Each of these contains narrative, law, and exhortation, in varying proportions. In an expansion of the first commandment of the decalogue (Ex 20:5–6;Dt 5:9–10), Moses tells the Israelites how to make a success of their life as a people once…

View original post 445 more words