SUNDAY SERMON MT 6, 19-24

കൈത്താക്കാലം ഏഴാം ഞായർ ഉത്പത്തി 6, 13-22 ജെറമിയ 32, 36-41 യാക്കോ 4, 1-10 മത്താ 6, 19-24 സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമി ഏതാണ്?  ഈശോയുടെ മലയിലെ പ്രസംഗം എന്ന ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രം. ക്രൈസ്തവരെയും, ഇതര മതസ്ഥരെയും മഹാത്മാഗാന്ധി, രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരെയും ഇത്രമേൽ സ്പർശിച്ചതും സ്വാധീനച്ചതുമായ മറ്റൊരു ഭാഗവും സുവിശേഷങ്ങളിലില്ല. നമ്മുടെ ആത്മീയ സംസ്കാരത്തെ നിർണയിക്കുന്നതും, നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈശോയുടെ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിലെ സന്ദേശങ്ങളാണ്. ഈശോയുടെ മലയിലെ പ്രസംഗമെന്നത് … Continue reading SUNDAY SERMON MT 6, 19-24

എല്ലാറ്റിനുമുപരി

ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുക.…………………………………………..കുരിശിൻ്റെ വി.യോഹന്നാൻ നിത്യജീവൻ നല്കുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. " Let us run to her, and, as her little children, cast ourselves into her arms with a perfect confidence. " -Saint Francis de Sales 🌹🔥❤️ Good Morning… Have a gracefilled day…

മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി പാപ്പ

മഹാനായ ഒരു പാപ്പ സന്യാസിമാരിൽ നിന്നു പോപ്പ് ആയവരിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി പാപ്പ. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പ ആവാൻ ഒരിക്കലും ആഗഹിച്ചിട്ടില്ല. പോപ്പ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ നിശബ്ദത ആഗ്രഹിച്ച, ഔപചാരിക അവസരങ്ങളിലൊഴികെ സന്യാസവേഷം ധരിക്കാനിഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സന്യാസിയെപ്പോലെ തീരെ ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ ചിലവ് ചുരുക്കിയാണ് ജീവിച്ചതും. ഈ പാപ്പയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ജീവിതകാലത്തുള്ള റോമിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു കാലത്ത് പ്രൗഡിയാർന്ന മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന റോം നാശത്തിന്റെ … Continue reading മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി പാപ്പ

The Life And Doctrine Of Saint Catherine Of Genoa, Spiritual Dialogue & Treatise On Purgatory

https://youtu.be/iHeV28_YPDo The Life And Doctrine Of Saint Catherine Of Genoa, Spiritual Dialogue & Treatise On Purgatory The Life and Doctrine of St. Catherine of Genoa by Unknown.Saint Catherine of Genoa (Caterina Fieschi Adorno, born Genoa 1447 – 15 September 1510) is an Italian Roman Catholic saint and mystic, admired for her work among the sick … Continue reading The Life And Doctrine Of Saint Catherine Of Genoa, Spiritual Dialogue & Treatise On Purgatory

The Life Of Saint Teresa Of Ávila (Part 1 Of 2) & Her Minor Works

https://youtu.be/UBuQfWpu2JE The Life Of Saint Teresa Of Ávila (Part 1 Of 2) & Her Minor Works The Life of St. Teresa by Saint Teresa of Avila (1515 - 1582). Translated by John Dalton (1709 - 1763).Saint Teresa of Ávila, also called Saint Teresa of Jesus, baptized as Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, (March 28, … Continue reading The Life Of Saint Teresa Of Ávila (Part 1 Of 2) & Her Minor Works

Multiple Sermons To Listen While Travelling On An Airplane, Ship, Train, Etc.

https://youtu.be/f9H0PGmfUgY Multiple Sermons To Listen While Travelling On An Airplane, Ship, Train, Etc. For so greatly did God love the world that He gave His only Son, that every one who trusts in Him may not perish but may have the Life of Ages.

St. Paul and Mortification

https://youtu.be/LWwaxCpRC08 St. Paul and Mortification To learn more about this video series, The Mass Readings Explained, and the Gospel reading, Responsorial Psalm, and the Old Testament reading for this Sunday's Mass, subscribe today to The Mass Readings Explained: https://catholicproductions.com/pages… For more Bible studies by Dr. Pitre, visit:https://catholicproductions.com/colle… Images used:Baptism_of_St_Paul_Capela_PalatinaPalermoItaly_2015 StJohnsAshfield_StainedGlass_King Foster_Bible_Pictures_0032-1 Orazio_GentileschiLot_e_le_figlie_(Getty_Center) Amnon_and_Tamar,_Roman_school,_17th_century God_judging_adam_blake_1795 Peter_Paul_RubensChrist's_Charge_to_Peter … Continue reading St. Paul and Mortification

The Intercession of the Saints

https://youtu.be/uDY1h_RBNp0 The Intercession of the Saints To learn more about this video series, The Mass Readings Explained, and the Gospel reading, Responsorial Psalm, and the Old Testament reading for this Sunday's Mass, subscribe today to The Mass Readings Explained: https://catholicproductions.com/pages… For more Bible studies by Dr. Pitre, visit:https://catholicproductions.com/colle… Images used:Albrecht_Dürer_003 Transfiguration_Raphael SA_160-Jeremia_op_de_puinhopen_van_Jeruzalem All-Saints

Jesus and His Plans | Animated Children’s Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories

https://youtu.be/AjM84Ri52OU Jesus and His Plans | Animated Children's Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning process. … Continue reading Jesus and His Plans | Animated Children’s Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories

Stories From God | Animated Children’s Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories

https://youtu.be/a4Q9AMmZx_s Stories From God | Animated Children's Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning process. As … Continue reading Stories From God | Animated Children’s Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories

സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്നിലൂടെ… | Fr. Adarsh Kumbalath

https://youtu.be/y4lePBkNbKs സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്നിലൂടെ... | Fr. Adarsh Kumbalath The advancement of the gospel through me… Talk by Fr. Adarsh Kumbalath Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr. Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved. Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement. frAdarshKumbalath

63 വർഷക്കാലം ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ പാഴ്സി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ അതിശയം!

https://youtu.be/adkHGLQFp3o 63 വർഷക്കാലം ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ പാഴ്സി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ അതിശയം ! 63 വർഷക്കാലം ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ പാഴ്സി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ അതിശയം! - Mar Raphael ThattilDirected and Produced By Bethlehem TVVisit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​Subscribe Our Youtube Channelhttps://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​ bethlehemtv #marraphaelthattil

സെപ്റ്റംബർ 3 മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി മാര്‍പാപ്പ | Pope Saint Gregory the Great

https://youtu.be/oyza8gPXQTo സെപ്റ്റംബർ 3 - മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി മാര്‍പാപ്പ | Pope Saint Gregory the Great മധ്യകാലസഭയിലെ കേന്ദ്രവ്യക്തിത്വവും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ മാർപ്പാപ്പമാരിൽ ഒരാളുമായ മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി മാര്‍പാപ്പയുടെ തിരുനാൾ. ഗ്രിഗോറിയൻ സംഗീതത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച അദ്ദേഹം ഗായകസംഘങ്ങളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും സ്വർഗ്ഗീയമദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel … Continue reading സെപ്റ്റംബർ 3 മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി മാര്‍പാപ്പ | Pope Saint Gregory the Great

September 3 വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി

♦️♦️♦️ September 0️⃣3️⃣♦️♦️♦️വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ AD 540-ൽ റോമിലാണ് ഗ്രിഗറിയുടെ ജനനം. 30 വയസ് തികയുന്നതിന്‌ മുമ്പായി, സെനറ്ററായും റോമിലെ മുഖ്യന്യായാധിപനുമായും ഗ്രിഗറി സേവനം അനുഷ്ടിച്ചു. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗങ്ങളെല്ലാം രാജിവച്ച് ഒരു സന്യാസിയായി. സ്വന്തം ഭവനം ഒരു ‘ബനഡിക്റ്റൻ മഠ’മാക്കി മാറ്റുകയും, മറ്റ് 6 ആശ്രമങ്ങൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 50--മത്തെ വയസ്സിൽ മാർപാപ്പയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 590-മുതൽ 604-വരെയുള്ള 14 വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ, അദ്ദേഹം സഭക്ക് വേണ്ടി അനേകം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് … Continue reading September 3 വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി