ശുദ്ധികരണാത്മാക്കളും നമ്മളും | DAY 8 | Shekinah News | Br. Thomas Kumali

https://youtu.be/pC1JM67r6C0 ശുദ്ധികരണാത്മാക്കളും നമ്മളും | DAY 8 | Shekinah News | Br. Thomas Kumali

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ളയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ | Devasahayam Pillai

https://youtu.be/B-LDvEW2B-0 വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ളയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ | Devasahayam Pillai

Our 7 Advent Traditions as a Catholic Family 2021

https://youtu.be/C-LNCeDW9QA Our 7 Advent Traditions as a Catholic Family 2021 Here are the 7 Advent Traditions our family do every year. Links from this videoChristmas Traditions Video https://www.youtube.com/watch?v=UKZCa...The Advent Jesse Tree Book https://amzn.to/3FqqUctAdvent Jesse Tree Ornament https://amzn.to/3nm5jvEJesse Tree explained video https://www.youtube.com/watch?v=J2I2Q...Giving Manager set https://amzn.to/31ZcKR5St Nicholas videoSt Lucia Saint of light book https://amzn.to/3npyQojSt Lucia Night Gown … Continue reading Our 7 Advent Traditions as a Catholic Family 2021

ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 33 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 വെള്ളി, 19/11/2021 Friday of week 33 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയില്‍ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്തെന്നാല്‍, നിലനില്ക്കുന്നതും സമ്പൂര്‍ണവുമായ ആനന്ദം സകല നന്മകളുടെയും ഉടയവന് നിരന്തരം ഞങ്ങള്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിലാണല്ലോ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴി ഈ പ്രാര്‍ഥന കേട്ടരുളണമേ. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 33 in Ordinary Time 

Changes in the Renewed Holy Qurbana of SyroMalabar Church | സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നവീകരിച്ച കുർബാന ക്രമത്തിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

Changes in the Renewed Holy Qurbana of SyroMalabar Church | സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നവീകരിച്ച കുർബാന ക്രമത്തിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

ദാതാവ്

ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയായ ദിവകാരുണ്യത്തിൽ ദാനങ്ങളല്ല, ദാതാവിനെയാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്.…………………………………………..പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ വി.എലിസബത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. If you do good, you must do it only for God. For this reason you must pay no attention to the ingratitude of people. Expect a reward not here, but from the Lord in heaven. If you expect it here … Continue reading ദാതാവ്

Blessing of Sacred Objects | Statues, Medals, Holy Water, Rosary, Etc. വെഞ്ചരിപ്പുകൾ തിരുവസ്തുക്കൾ കാപ്പ കൊത്തീന കുരിശുരൂപം കൊന്ത മെഡൽ ഹന്നാൻ വെള്ളം

Blessing of Sacred Objects: Statues, Medals, Holy Water, Rosary, Etc. വെഞ്ചരിപ്പുകൾ: തിരുവസ്തുക്കൾ - കാപ്പ, കൊത്തീന, കുരിശുരൂപം, കൊന്ത, മെഡൽ, ഹന്നാൻ വെള്ളം, ആദിയായവ

Vencharippu Animals & Birds | വെഞ്ചരിപ്പുകൾ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ | ചാഴി എലി ആദിയായവയെ വിലക്കാൻ

Vencharippu, Animals & Birds | വെഞ്ചരിപ്പുകൾ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ | ചാഴി എലി ആദിയായവയെ വിലക്കാൻ

സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി…

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 346 ജോസഫ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ബലി കഴിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി   ഒബ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഡി സെയിൽസ് ( Oblate Sisters of St. Francis de Sales) എന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകയായിരുന്നു വിശുദ്ധ ലിയോണി ഏവിയറ്റ് (1844-1914) എന്ന ഫ്രഞ്ച് സന്യാസിനി . " തന്നെ പൂർണമായും മറന്ന് തൻ്റെ അയൽക്കാരന്റെ സന്തോഷത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക" എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ മുദ്രാവാക്യം.   "ഓ എൻ്റെ … Continue reading സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി…

Daily Saints, November 18 | അനുദിന വിശുദ്ധർ, നവംബർ 18

⚜️⚜️⚜️ November 1️⃣8️⃣⚜️⚜️⚜️. ക്ലൂണിയിലെ വിശുദ്ധ ഓഡോ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ക്ലൂണിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രകാശമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഓഡോ. ഈ മഹാനായ മഠാധിപതിക്ക് കീഴില്‍ ആശ്രമജീവിതത്തിലും പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലും ഒരു നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആശ്രമത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ക്ലൂണിയിലെ ആശ്രമത്തിലെ രണ്ടാം മഠാധിപതിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഓഡോയെങ്കിലും ടൂര്‍സിലെ വിശുദ്ധ മാര്‍ട്ടിന്റെ അനുയായിയായാണ്‌ അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡിയോള്‍സിലെ പ്രഭുവായ എബ്ബോ-I ന്‍റെ മകനായി ജനിച്ച വിശുദ്ധന്‍ അക്വിറ്റെയിനിലെ പ്രഭുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു തന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത്. പിന്നീട് … Continue reading Daily Saints, November 18 | അനുദിന വിശുദ്ധർ, നവംബർ 18