Rev. Fr Geevarghese Perumala (1940-2012)

മൺമറഞ്ഞ മഹാരഥൻമാർ… മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയആചാര്യന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു… തിരുപ്പിറവി നാളിൽ ജനിച്ച് 'ഉള്ളംകൈയിൽ' ദൈവം പരിപാലിച്ച ഗീവർഗീസ് പെരുമല അച്ചൻ... 1940 ഡിസംബറിലെ ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയിൽ അങ്ങാടിക്കൽ നോർത്ത് പെരുമല വീട്ടിൽ ചാണ്ടപ്പിള്ള മത്തായിയുടെയും റാഹേൽ മത്തായിയുടെയും നാലു മക്കളിൽ രണ്ടാമനായി ഗീവർഗീസ് ജനിച്ചു. എം.ജോയ്, എം.തോമസ്, എം.ജോർജ്ജ് എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ. കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലെ നിലത്തെഴുത്ത് പഠനത്തിന് ശേഷം ഗവണ്മെന്റ് എൽ.പി.എസ് ഒറ്റത്തേക്ക്, ദേവസ്വം യു.പി.എസ് അങ്ങാടിക്കൽ നോർത്ത്, എസ്.എൻ.വി എച്ച്.എസ് അങ്ങാടിക്കൽ … Continue reading Rev. Fr Geevarghese Perumala (1940-2012)

REFLECTION CAPSULE | Thursday of the 31st Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 04, 2021: Thursday “Experiencing the saving Power and Presence of the Lord, by realizing our state of being lost, and allowing the Lord, to find us!” (Based on 14:7-12 and Lk 15:1-10 – Thursday of the 31st Week in Ordinary Time) The Festival of Diwali is on, … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Thursday of the 31st Week in Ordinary Time

EL SANTO ROSARIO DE HOY MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE 2021 🌹

https://youtu.be/e8XCVLaBBi8 EL SANTO ROSARIO DE HOY MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE 2021 🌹 MISTERIOS GLORIOSOS DEL SANTO ROSARIO DE HOY MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 Mi Oración diaria, una voz católica en tu hogar...👼 Suscríbete 👉 https://cutt.ly/Hj10k3d 📢

This is the Way to My Heart… Will you accept or refuse My Invitation? ❤️ Love Letter from Jesus

https://youtu.be/oUI086jSVnU This is the Way to My Heart… Will you accept or refuse My Invitation? ❤️ Love Letter from Jesus Text & Audio of Video Content... https://jesus-comes.com/index.php/201...What is your Price... https://www.youtube.com/watch?v=sG7j9...Video Playlist Love Letters... https://www.youtube.com/playlist?list...Warnings from Jesus... https://jesus-comes.com/index.php/201...Instructions for the Left Behind... https://jesus-comes.com/index.php/jes...Love Letters from Jesus in various Languages... https://jesus-comes.com/index.php/lie...EBook Overview... https://jesus-comes.com/index.php/all...Your personal Rhema from … Continue reading This is the Way to My Heart… Will you accept or refuse My Invitation? ❤️ Love Letter from Jesus

Our True Battle Is Against The Devil: Liar & Destroyer

https://youtu.be/NNKz6vfCF9U Our True Battle Is Against The Devil: Liar & Destroyer The devil was a murderer from the beginning. He has always hated the truth, because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character; for he is a liar and the father of lies. Please pray for the … Continue reading Our True Battle Is Against The Devil: Liar & Destroyer

We Are Living In An Age Of Apostasy & Pestilence. Bring JESUS Back Into Your Life!

https://youtu.be/6qVhqC4SA-M We Are Living In An Age Of Apostasy & Pestilence. Bring JESUS Back Into Your Life! You cannot carry on alone. You need GOD into your life, because we are under superhuman attacks from the evil and dark spirits. Stay near the Blessed Sacrament and pray always.

Jesus Existed Before the World Began – Biblical Reasons Why Jesus is God – Episode 2

https://youtu.be/mRrnaK_mLlo Jesus Existed Before the World Began - Biblical Reasons Why Jesus is God - Episode 2 The Bible teaches that Jesus existed before the creation of the world began. The New Testament confirms this fact in several places, but perhaps most famously in John 1:1 which echoes words in Genesis. Muslims seem to struggle … Continue reading Jesus Existed Before the World Began – Biblical Reasons Why Jesus is God – Episode 2

John 1, Bible Project

https://youtu.be/XgslCbXOOIE John 1, Bible Project John begins his Gospel account by introducing Jesus as the Word of God, echoing the opening chapters of Genesis, where God created life through his spoken word. This beginning was good, but when God’s creatures rejected his instructions, all creation spiraled into death. The world needed a new beginning, so … Continue reading John 1, Bible Project

November – devoted to the Holy Souls in Purgatory

For Catholics, November is the month of the Holy Souls in Purgatory. The Catechism teaches: “All who die in God’s grace and friendship but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation; but after death, they undergo purification, so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven” (CCC 1030). … Continue reading November – devoted to the Holy Souls in Purgatory

Great Lesson from Purgatory

My favorite book of all time is probably “Purgatory – Explained by the Lives and Legends of the Saints.” No book has affected my life more than this one book. From time to time, I’ll pick it up and read it just to find that I’ve become too complacent in my spiritual life. Reading this … Continue reading Great Lesson from Purgatory

PRAYER FOR THE POOR SOULS IN PURGATORY

† PRAYER FOR THE POOR SOULS IN PURGATORY  † † O most gentle Heart of Jesus, ever present in the Blessed Sacrament, ever consumed with burning love for the poor captive souls in Purgatory, have mercy on the souls of Thy departed servants. Be not severe in Thy judgments, but let some drops of Thy … Continue reading PRAYER FOR THE POOR SOULS IN PURGATORY

Catholic prayer for the most forgotten soul in purgatory

For Catholics, the concept of purgatory is a consoling thought, knowing that anyone who reaches this final stage of purification can only go “up.” However, it is also a belief that those souls in purgatory benefit from our prayers, which somehow shorten the time they spend in purgatory. This stage of the afterlife is still … Continue reading Catholic prayer for the most forgotten soul in purgatory

Devotion to the Souls in Purgatory

Purgatory is a reality but because we cannot see the souls being purified there we tend to forget them. In this meditation we pray about the importance of having great devotion to the holy souls. Using texts of Scripture, the Catechism, Pope Benedict XVI, St Thomas More, St Josemaria, St Augustine and others, we consider … Continue reading Devotion to the Souls in Purgatory

Thought for the Day – 2 November – “Purgatory”

Thought for the Day – 2 November – Meditations with Antonio Cardinal Bacci (1881-1971) “Purgatory” “Purgatory is the masterpiece of God’s justice and mercy.St John tells us in the Apocalypse, that nothing defiled can enter into the Heavenly Jerusalem (Apoc 21:27). There are very few, however, who are privileged to arrive at the supreme moment … Continue reading Thought for the Day – 2 November – “Purgatory”

The Quick and the Dead

To talk of the soul is, to some, to touch on the very essence of existence. First century authors noted that the ancient Celts believed in the indestructibility and inevitable transmigration of the human soul and, despite the march of Christian dogma, such beliefs remained in the Breton tradition where there was no significant separation … Continue reading The Quick and the Dead

St. Charles Borromeo, HD Wallpaper

നവംബർ 4 - മതാധ്യാപകരുടെ സ്വർഗ്ഗീയ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബൊറോമീയോയുടെ തിരുനാൾ St. Charles Borromeo, HD Wallpaper

Important Feasts in November | നവംബർ മാസത്തിലെ പ്രധാന തിരുനാളുകൾ

Important Days to Remember in November 1 - സകല വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാൾ 2 - സകല മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെയും ഓർമ്മ 3 - വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ ഡി പോറസ് (ഓർമ്മ) 4 - വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബൊറോമിയോ (ഓർമ്മ) 5 - വിശുദ്ധരായ സക്കറിയായും എലിസബത്തും (ഓർമ്മ) 10 - മഹാനായ വിശുദ്ധ ലിയോ പാപ്പ (ഓർമ്മ) 13 - വിശുദ്ധ സ്റ്റൻസ്‌ലാവൂസ് (ഓർമ്മ) 15 - മഹാനായ വിശുദ്ധ ആൽബർട്ട് (ഓർമ്മ) 17 … Continue reading Important Feasts in November | നവംബർ മാസത്തിലെ പ്രധാന തിരുനാളുകൾ

ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിദ്ധ്യം

ദിവ്യകാരുണ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിശ്വം ചേതനാ ശൂന്യമാകുമായിരുന്നു. മരുവിലെ ജലധാരയായ അവനെ നമുക്കാരാധിക്കാം.………………………………………വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മർഡ് മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "I place trust in God, my creator, in all things; I love Him with all my heart."~ Saint Joan of Arc (1412-1431)❤️ Good Morning… Have a blessed day…

Departed Souls of MCBS

MCBS Fathers in Heaven November 03Remembrance of the Departed Members of our Congregation "All our priests shall celebrate a Mass on that day for them and all those who are not priests shall offer the Mass of the day for the same intention" (Our Rule of Life, Directory No. 73)

ഒരു എളിയ വിശുദ്ധന്റെ വലിയ മാതൃക കൾ

വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ ഡീ പോറസ് : ഒരു എളിയ വിശുദ്ധന്റെ വലിയ മാതൃക കൾ   നവംബർ 3 തിരുസഭ ഒരു എളിയ വിശുദ്ധന്റെ വലിയ മാതൃക അനുസ്മരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഫ്രാൻസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ ഡീ പോറസിന്റെ തിരുനാൾ.   ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ പെറുവിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ലീമായിൽ 1579 ഡിസംബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ ഡീ പോറസിന്റെ ജനനം. ഹുവാൻ ഡീ പോറസ് എന്ന ഒരു സ്പാനീഷ് പ്രഭുവായിരുന്നു മാർട്ടിന്റെ ശാരീരിക പിതാവ് … Continue reading ഒരു എളിയ വിശുദ്ധന്റെ വലിയ മാതൃക കൾ

Daily Saints, November 3 St. Martin de Porres | അനുദിന വിശുദ്ധർ, നവംബർ 3 വി. മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡി പോറസ്

⚜️⚜️⚜️ November 0️⃣3️⃣⚜️⚜️⚜️വിശുദ്ധ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡി പോറസ് ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ മനസ്താപത്തിലും, പ്രാര്‍ത്ഥനയിലും, ഉപവാസത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും മുഴുകി ജീവിച്ച വിശുദ്ധ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡി പോറസിന്റെ ഓര്‍മ്മദിവസം സഭ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 1579-ല്‍ പെറുവില്‍ സ്പാനിഷ് പ്രഭുവിന്റെയും പനാമയില്‍ നിന്നുള നീഗ്രോ വംശജയായ സ്ത്രീയുടെയും മകനായിട്ട് വിശുദ്ധന്‍ ജനിച്ചത്. അമ്മയുടെ കറുത്തനിറവും പ്രകൃതവുമായിരുന്നു മാര്‍ട്ടിനും ലഭിച്ചത്. ഇക്കാരണത്താല്‍ ഉന്നതകുലനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വിശുദ്ധനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാവൈദ്യന്റെ സഹായിയായി ജോലി നോക്കിയ യുവാവായ മാര്‍ട്ടിന്‍ … Continue reading Daily Saints, November 3 St. Martin de Porres | അനുദിന വിശുദ്ധർ, നവംബർ 3 വി. മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡി പോറസ്