സെപ്റ്റംബർ 16 വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ | Saint Cyprian

https://youtu.be/ucvYb1sCNSk സെപ്റ്റംബർ 16 - വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ | Saint Cyprian കാർത്തേജിലെ മെത്രാനും ശ്രേഷ്ഠസഭാപിതാവുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ സിപ്രിയാന്റെ തിരുനാൾ. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

പാപ്പായുടെ കസാഖ്സ്ഥാ൯ സന്ദർശന സംഗ്രഹ വിവരണം

സി. റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാ൯ ന്യൂസ് പാപ്പായുടെ കസാഖ്സ്ഥാ൯ സന്ദർശന സംഗ്രഹ വിവരണം. "സമാധാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ദൂതർ" എന്ന സന്ദേശവുമായി സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ15 വരെ കസാഖ്സ്ഥാനിലേക്ക് അപ്പോസ്തോലിക സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം അപ്പോസ്തോലിക സന്ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ മധ്യാഹ്നം മുതൽ മൂന്നാം ദിനത്തിന്റെ മധ്യാഹ്നം വരെ നടന്ന കാര്യപരിപാടികളുടെ സംഗ്രഹം. സെപ്റ്റംബർ 14 ആം തിയതി അപ്പോസ്തോലിക ന്യുൺഷിയേച്ചറ്റിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക സമയം16.00 മണിക്ക് 7.കി.മീ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോ മൈതാനത്തിലേക്ക് … Continue reading പാപ്പായുടെ കസാഖ്സ്ഥാ൯ സന്ദർശന സംഗ്രഹ വിവരണം

സെപ്റ്റംബർ 15 വ്യാകുലമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ | Feast of Our Lady of Sorrows

https://youtu.be/YeiZp3LrrUo സെപ്റ്റംബർ 15 - വ്യാകുലമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ | Feast of Our Lady of Sorrows പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ഏഴു വ്യാകുലങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിനമാണ് വ്യാകുലമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രം അറിയാം. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc. catholicchurch dailysaints … Continue reading സെപ്റ്റംബർ 15 വ്യാകുലമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ | Feast of Our Lady of Sorrows

September 15 വ്യാകുല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ

♦️♦️♦️ September 1️⃣5️⃣♦️♦️♦️വ്യാകുല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ഏഴ് വ്യാകുലതകളും ദൈവപുത്രന്റെ പീഢാനുഭവങ്ങളും, ഭയഭക്തിപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിനമാണ്‌ ‘വ്യാകുല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ’. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും സഭാപ്രബോധനങ്ങളും തന്നെയാണ്‌ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്‌ ഉറവിടം. തിരുസങ്കടങ്ങളോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സെർവൈറ്റുകളാണ്‌ ഈ തിരുനാൾ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്. നാടു കടത്തപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മാതാവിനോടുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാൽ അവസാനം വിമോചിതനായ പിയൂസ് ഏഴാമനാണ്‌, 1817-ൽ ഇത് സഭയുടെ ആഗോള തിരുനാളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ തിരുന്നാളിന്‌ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോളം … Continue reading September 15 വ്യാകുല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ