സെപ്റ്റംബർ 20 കൊറിയൻ രക്തസാക്ഷികൾ | Martyrs of Korea

https://youtu.be/VKRdkf3Y_uc സെപ്റ്റംബർ 20 - കൊറിയൻ രക്തസാക്ഷികൾ | Martyrs of Korea കൊറിയയിലെ ആദ്യ കത്തോലിക്കാവൈദികനായിരുന്ന വിശുദ്ധ ആൻഡ്രൂ കിം തായ്ഗോണും സുവിശേഷപ്രഘോഷകനായിരുന്ന വിശുദ്ധ പോൾ ചോങ് ഹസാങ്ങുമടക്കം 103 കൊറിയൻ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഓർമ്മതിരുനാൾദിനം. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc. catholicchurch … Continue reading സെപ്റ്റംബർ 20 കൊറിയൻ രക്തസാക്ഷികൾ | Martyrs of Korea

അഗ്നികുണ്ഡം

ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മുടെ വ്യഥകളെ സംഹരിക്കുകയും പരിമിതികള്‍ക്ക് അറുതിവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അഗ്നികുണ്ഡമാണ്. അതിനു നിന്നെ യോഗ്യനാക്കാന്‍ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുക; ദിവ്യകാരുണ്യം നിന്നെ നിര്‍മലനായി കാക്കും.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -വി.ഹൈചിന്ത് മരിസ്കോത്തി. യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു.❤️❤️❤️ No one ascended into heaven except Christ because we also are Christ: … Continue reading അഗ്നികുണ്ഡം